| | | |


Detail Aktuality

Aktualizace výzev PO 1 Výzkumné infrastruktury II a Výzkumné e-infrastruktury

05.03.2019

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil aktualizaci výzev č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II a č. 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury.

U obou výzev dochází k prodloužení příjmu žádostí o podporu do 28. 6. 2019.

Dále se rozšiřuje povolené místo realizace z ČR na EU.

V neposlední řadě se mění povinnosti realizace aktivit projektu – nově budou aktivita č. 2 (Modernizace či upgrade velké výzkumné infrastruktury) i aktivita č. 3 (In-kind příspěvek) povinně volitelné.

Tyto změny reagují na podněty žadatelů a potřeby velkých výzkumných infrastruktur a umožní žadatelům větší flexibilitu v realizaci projektu.

V návaznosti na posun termínu pro odevzdání žádostí je posunut i termín pro zaslání podkladů k plánovaným přístrojům nad 1 mil. Kč. Nový termín je do 23. 4. 2019. (Platí pouze pro výzvu Výzkumné infrastruktury II.)

Ing. Tereza Šrámková, 05.03.2019 08:42

nahoru