| | | |


Regionální operační programy

V rámci cíle Konvergence je pro období 2007—2013 je připraveno celkem 7 regionálních operačních programům (ROP) určených pro celé území České republiky s výjimkou Hlavního města Prahy.

Regionální operační programy pokrývají několik tematických oblastí s cílem zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů pro investory. Každý ROP je řízen samostatně Regionální radou (RR) příslušného regionu soudržnosti. Na regionální operační programy cíle Konvergence je z fondů EU vyčleněno 4,6 mld. €.

  • ROP NUTS II Jihovýchod
  • ROP NUTS II Jihozápad
  • ROP NUTS II Moravskoslezsko
  • ROP NUTS II Severovýchod
  • ROP NUTS II Severozápad
  • ROP NUTS II Střední Čechy
  • ROP NUTS II Střední

nahoru