| | | |


INTERREG EUROPE

AKTUÁLNĚ:

Výzva je ohlášená na květen 2018.

Partnery hledají:

Lahti University of Applied Sciences, z Lahti, Finsko

Kontakt:

Katerina Medkova

 Suunnittelija | Coordinator

Ympäristöprojektit | Environmental RDI projects

Tekniikan ala | Faculty of Technology

Lahden ammattikorkeakoulu OY | Lahti University of Applied Sciences Ltd.

Niemenkatu 73, B-siipi, 15140 Lahti, Finland

+358 44 708 5011

www.lamk.fi | @LAMKfi | #lamk #theobviouschoice
facebook.com/lahden.ammattikorkeakoulu

 

Informace sledujte na stránkách  MMR Interreg Europe nebo stránkách programu Interreg Europe - výzvy .

 

 • Program INTERREG EUROPE financovaný z prostředků ERDF je určen k podpoře vzájemného učení (policy learning) mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje. Umožňuje veřejným orgánům napříč Evropou výměnu praxí a nápadů týkající se způsobu fungování veřejných politik a takto najít řešení pro zlepšení jejich rozvojových strategií.

 • Program bude pokrývat celé území EU a dále Švýcarsko a Norsko.
   
  Do projektů se budou moci zapojit veřejné a veřejnoprávní instituce. Projekty budou financovány z ERDF do výše 85% způsobilých výdajů. Řízením programu je, stejně jako u stávajícího programu, pověřen region Nord-pas-de Calais se sídlem ve francouzském Lille.   
   
  Program INTERREG EUROPE se zaměří na tyto priority:

  1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace
  2. Konkurenceschopnost malých a středních podniků
  3. Nízkouhlíkové hospodářství
  4. Životní prostředí a účinné nakládání se zdroji

  INTERREG EUROPE bude financovat dvě aktivity:
  a)   Projekty spolupráce: partnerství veřejných organizací pocházejících z rozdílných evropských států, spolupracujících společně po dobu 3 až 5 let prostřednictvím výměny zkušeností týkající se různých tematických oblastí. Každý region účastnící se projektu bude muset vytvořit Akční plán, který popíše, jak budou výsledky projektu v daném regionu dále využity a implementovány. Projekty budou také muset monitorovat, jak byl daný akční plán využit v praxi. 
    
  b)   Policy Learning Platforms: prostor pro nepřetržité učení, kde jakákoliv organizace zabývající se politikami regionálního rozvoje bude moci najít řešení pro zlepšení způsobu řízení a implementace veřejných politik v tematických oblastech uvedených výše. 

  Informační brožuru k Programu naleznete ZDE.

  Národní kontaktní místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 • Více informací k programu zde.

nahoru