| | | |


Operační program Zaměstnanost 2014-2020

Operační program Zaměstnanost (OP Z) vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu v období 2014-2020.

Operační program vymezuje čtyři základní věcné prioritní osy, které pokrývají problematiku podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Struktura prioritních os OP Zaměstnanost je následující:

  • Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  • Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou
  • Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
  • Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa

Všechny potřebné informace naleznete na webových stránkách Programu: http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020

 


nahoru