| | | |


Všechny aktuality

  • 2.12.2016 Změna harmonogramu výzvy PO1 Excelentní výzkum

    ŘO OP VVV informuje, že u výzvy Excelentní výzkum dochází v souvislosti s prodloužením 1. kola hodnocení projektů k posunu data ukončení příjmu žádostí o podporu pro 2. kolo hodnocení, a to na 30. 4. 2017. …


  • 30.11.2016 Nové výzvy v OP Zaměstnanost

    Byly vyhlášeny nové výzvy v OP Z: Výzva č. 132 - Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu Výzva č. 068 - Podpora zaměstnanosti cílových skupin …


  • 28.11.2016 Interreg SK-ČR zveřejnil harmonogram na 2017

    Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, v spolupráci s národným orgánom programu, Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, zverejňuje Harmonogram výziev a vyzvaní na rok 2017. …nahoru