| | | |


Centralizované rozvojové projekty

Vysoké školy soutěží o podporu vyčleněnou na Centralizované rozvojové programy v rámci tematického okruhu zaměřeného na meziuniverzitní spolupráci. Program je vyhlašován každoročně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Projekty jsou podpořeny na základě doporučení Rady programů, poradního orgánu ministerstva, složeného ze zástupců ministerstva, Rady vysokých škol a České konference rektorů.

Centralizované rozvojové projekty 2018

Dne 12. června 2017 bylo zveřejněno Vyhlášení CRP 2018. Veškeré informace a materiály naleznete na stránkách MŠMT.

Sběr prvních projektových námětů a jejich předložení vedení univerzity k projednání proběhlo k datu 16. června 2017.

Více informací a rozhodnutí rektora k přípravě projektů CRP 2018 na půdě MU nalezenete zde.

Podklady pro přípravu projektů na r. 2018:

Centralizované rozvojové projekty 2017

V souladu s Vyhlášením Centralizovaného rozvojového programu pro rok 2017 předložila Masarykova univerzita Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 31.10.2016 celkem 13 projektových žádostí (3 projekty tzv. v limitu, 9 projektů rozsáhlých a 1 projekt v roli partnera bez finanční účasti).

Na základě posouzení předložených projektů Radou programů MŠMT bylo k realizaci vybráno 7 projektů s finančními prostředky ve výši 11.243 tis. Kč pro MU.

V roce 2016 bylo na půdě MU ralizováno celkem 7 projektů. U tří z nich vystupovala MU jako hlavní koordinátor meziuniverzitní spolupráce a čtyři projekty řešila MU jako partner s finanční účastí. Při realizaci těchto projektů hospodařila MU s finančními prostředky v celkové výši 9.533 tis. Kč.

Prezentace výsledků jednotlivých projektů řešených v roce 2016 nalezenete na tomto odkazu.


ODKAZY


DOKUMENTY


nahoru