| | | |


Centralizované rozvojové projekty

Vysoké školy soutěží o podporu vyčleněnou na Centralizované rozvojové programy v rámci tematického okruhu zaměřeného na meziuniverzitní spolupráci. Program je vyhlašován každoročně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Projekty jsou podpořeny na základě doporučení Rady programů, poradního orgánu ministerstva, složeného ze zástupců ministerstva, Rady vysokých škol a České konference rektorů.

Centralizované rozvojové projekty 2018

Dne 12. června 2017 bylo zveřejněno Vyhlášení CRP 2018. Veškeré informace a materiály naleznete na stránkách MŠMT.

Univerzita má možnost zapojit se pouze do tří projektů tzv. v limitu a o výběru těchto projektů rozhoduje vedení univerzity. Dále pak je možnost zapojit se do neomezeného počtu tzv. rozsáhlých projektů, tedy projektů, na jejichž řešení se podílí nejméně 18 veřejných vysokých škol.

Sběr prvních projektových námětů a jejich předložení vedení univerzity k projednání proběhlo k datu 16. června 2017.

Více informací a rozhodnutí rektora k přípravě projektů CRP 2018 na půdě MU nalezenete zde.

Centralizované rozvojové projekty 2017

V souladu s Vyhlášením Centralizovaného rozvojového programu pro rok 2017 předložila Masarykova univerzita Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 31.10.2016 celkem 13 projektových žádostí (3 projekty tzv. v limitu, 9 projektů rozsáhlých a 1 projekt v roli partnera bez finanční účasti).

Na základě posouzení předložených projektů Radou programů MŠMT bylo k realizaci vybráno 7 projektů s finančními prostředky ve výši 11.243 tis. Kč pro MU.

V roce 2016 bylo na půdě MU ralizováno celkem 7 projektů. U tří z nich vystupovala MU jako hlavní koordinátor meziuniverzitní spolupráce a čtyři projekty řešila MU jako partner s finanční účastí. Při realizaci těchto projektů hospodařila MU s finančními prostředky v celkové výši 9.533 tis. Kč.

Prezentace výsledků jednotlivých projektů řešených v roce 2016 nalezenete na tomto odkazu.


ODKAZY


DOKUMENTY


nahoru