| | | |


Všechny aktuality

 • 20.1.2017 Partner search - OP Interreg Europe

  Kujavsko-pomořské vojvodství v Polsku hledá partnera do projektu do OP Interreg Europe v prioritní ose č. 4 Ochrana životního prostředí a uchování jeho zdrojů, investiční priorita 6c - Zachování, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního bohatství, investiční priorita. Výzva je avizovaná na období 1.3. - 30.6.2017. …


 • 18.1.2017 Aktuální informace k hodnocení tzv. "čtyřvýzvy" OP VVV

  ŘO OP VVV informuje žadatele, kteří předložili žádost o podporu v rámci tzv. „čtyřvýzvy“ OP VVV (výzvy 02_16_015, 02_16_016, 02_16_017, 02_16_018), že u všech žádostí o podporu, které splnily fázi kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí, aktuálně probíhají jednání Hodnoticích komisí v rámci 1. kroku hodnocení a koncem ledna 2017 dojde k zahájení 2. kroku hodnocení. …


 • 12.1.2017 OP Z - Prodloužení výzvy č. 024

  Výzva č. 024 zaměřená na sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny byla prodloužena. …


 • 12.1.2017 Newsletter OPR č. 1/2017 k OP 2014-2020

  OPR vydal první číslo newsletteru k OP 2014-2020 v novém roce, které v sobě shrnuje všechny důležité informace, uplynulé události, upozorňuje na změny a novinky jak z OP VVV, tak i ostatních OP. …nahoru