| | | |


Všechny aktuality

 • 14.11.2016 Avízo Fondu malých regionů Bílé Karpaty

  Dle oznámení zprostředkovatele dotace z Fondu malých regionů Bílé Karpaty v rámci přeshraniční spolupráce Interreg SK - ČR budou nové výzvy k předkládání projektů vypsány v termínu leden/únor - březen/duben 2017. …


 • 31.10.2016 Aktualizace dokumentů OP Z

  Byly uveřejněny nové verze dokumentů týkajících se žádosti o přezkum, identifikace přímých a nepřímých nákladů a velikosti podniku. Přidány byly i nové formuláře pro prokazování výdajů v rámci kapitoly rozpočtu „Přímá podpora“. …


 • 31.10.2016 Newsletter OPR č. 5/2016 k OP 2014-2020

  OPR po delší době vydává další číslo newsletteru k OP 2014-2020, které v sobě shrnuje důležité informace a novinky jak z OP VVV, tak i ostatních OP. …


 • 25.10.2016 Nová avíza výzev v PO 3

  Dne 21.10. 2016 byla vyhlášena avíza k výzvám v OP VVV PO 3 č. 02_16_036 I SDV I s názvem Implementace strategie digitálního vzdělávání I. a č. 03_16_0038 s názvem Pregraduální vzdělávání. Více informací na stránce MŠMT. K oběma výzvám připraví OPR výtah z výzev, které budou uveřejněny na záložce OP VVV podložka PO 3. …nahoru