| | | |


Všechny aktuality

 • 7.4.2016 Info den k 2. výzvě INTERREG CENTRAL EUROPE

  Seminář k chystané výzvě Programu INTERREG CENTRAL EUROPE se bude konat ve čtvrtek 28. dubna 2016 v Praze 4, Na Pankráci 125, v konferenčním sále společnosti OKsystem a.s. Vyhlášení výzvy se chystá na 26 4. 2016 a bude otevřena 8 týdnů. Pozvánka obsahuje také informace o možnosti účastnit se setkání zájemců o účast ve výzvě v roli vedoucích partnerů, které se bude konat v Záhřebu ve dnech 10. -12. 5. 2016. …


 • 6.4.2016 Excelentní výzkum - rozpočet ke Studii proveditelnosti

  Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 5. 4. 2016 detailní rozpočet ke Studii proveditelnosti u výzvy Excelentní výzkum. Jedná se o doporučený vzor přílohy této studie, který je nutné doložit v ČJ i AJ. …


 • 4.4.2016 Výzkumné infrastruktury - seznam povinných příloh

  OPR zpracoval seznam relevantních povinných příloh k projektové žádosti do výzvy Výzkumné infrastruktury, včetně vymezení, kdo danou přílohu zajišťuje a jakou formou se příloha dokládá. …


 • 1.4.2016 Vyhlášená výzva v OP Z

  ŘO OP Zaměstnanost (OP Z) vyhlásil dne 31. 3. 2016 průběžnou výzvu č. 124 - Podpora inovačního prostředí. …


 • 31.3.2016 Excelentní výzkum - seznam povinných příloh

  OPR zpracoval seznam relevantních povinných příloh k projektové žádosti do výzvy Excelentní výzkum, včetně vymezení, kdo danou přílohu zajišťuje a jakou formou se příloha dokládá. …


 • 31.3.2016 Výzva ESPON

  Program ESPON vyhlásil výzvu na vývoj systému MapKits, který bude použit k tvorbě map a územních analýz. Dostupný rozpočet je 50 000 € a termín podání přihlášky 28. dubna 2016 do 10:00 (stažení pokladů je možné do 21. dubna 2016). …nahoru