| | | |


Všechny aktuality

 • 21.1.2016 Výzva OP VVV Gramotnosti

  Dne 20.1.2016 vyhlásilo MŠMT výzvu 02_16_012 Gramotnosti. Koordinátorkou výzvy je doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. Zájemci o účast v projektu/projektech podávaných za MU kontaktujte písemně se svým konkrétním projektovým záměrem Ing. Martinu Dvořákovou. …


 • 20.1.2016 Výzva OP VVV Budování kapacit pro rozvoj škol I.

  Dne 20.1.2016 vyhlásilo MŠMT výzvu 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol. Koordinátorem výzvy je doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. na PdF. Zájemci o účast v projektu/projektech podávaných za MU kontaktujte písemně se svým konkrétním projektovým záměrem Ing. Martinu Dvořákovou. …


 • 20.1.2016 Výzva OP VVV Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik

  Dne 20.1.2016 vyhlásilo MŠMT výzvu 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik. Koordinátorem výzvy je doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. na PdF. Zájemci o účast v projektu/projektech podávaných za MU kontaktujte písemně se svým konkrétním projektovým záměrem Ing. Martinu Dvořákovou. …


 • 19.1.2016 OP VaVpI - administrativní chyba v definici „mylné platby“

  Řídicí orgán OP VaVpI upozorňuje příjemce na administrativní chybu v definici „mylné platby“ uvedené v Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007–2013, verze 6.0, účinné od 20. 7. 2015, v kapitole 5.1.2 Zvláštní účet projektu, v poznámce pod čarou č. 42. …nahoru