| | | |


Všechny aktuality

 • 15.3.2012 Setkávání koordinátorů OP VK

  Dne 29.3.2012 od 14 hod. se bude konat první z pravidelných workshopů OP VK na aktuální témata. Workshopy budeme pořádat v cca měsíčních intervalech vždy ve čtvrtek od 14 - 16 hodin ve velké zasedací místnosti RMU. Na setkáních budou mít koordinátoři možnost vyměňovat si zkušenosti a hledat společně odpovědi na aktuální problémy. Předmětem diskuze ohlášeného setkání budou přímé a nepřímé náklady. Podněty k diskuzi na další workshopy zasílejte na pracovnice OPR. …


 • 12.3.2012 Upřesnění zacílení schůzky koordinátorů OPVK

  Schůzka koordinátorů ve středu 14.3.2012 na RMU je určena z kapacitních důvodů pouze koordinátorům OPVK na hospodářských střediscích, nikoli pracovníkům jednotlivých projektů. Ti budou informováni prostřednictvím koordinátorů OPVK. Děkujeme za pochopení. …


 • 8.3.2012 Oznamovací povinnost změn v rozpočtu před ukončením projektů OP VK

  Upozorňujeme na bod 14 v Rozhodnutích u projektů OP VK z 1. a 2. výzvy IPo v prioritní ose 1 a u projektů z 1. výzvy IPo v prioritní ose 2 v oblastech podpory 2.2, 2.3 a 2.4. Dle uvedeného bodu je příjemce povinnen oznámit úmysl přesunu finančních prostředků bez ohledu na jejich výši mezi kapitolami, pokud se má přesun uskutečnit méně než 6 měsíců před ukončením realizace. …


 • 1.3.2012 SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ OP VK

  Setkání koordinátorů OP VK se uskuteční dne 14.3.2012 od 15 hodin ve velké zasedací místnosti na RMU. …nahoru