| | | |


Všechny aktuality

  • 19.1.2012 Nová výzva 6.3 OP VaVpI, 3PO na podporu pre-seed aktivit

    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Výzvu 6.3 na podporu pre-seed aktivit v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, oblasti podpory 3.1 - Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV. …nahoru