| | | |


Všechny aktuality

  • 9.7.2012 Národní program udržitelnosti II

    Dne 19. června 2012 byl usnesením vlády č. 445 schválen program výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem Národní program udržitelnosti II (NPU II), který vyplývá z plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 – 2015 a ze Sdělení Evropské komise “Europe 2020 Flagship Initiative - Innovation Union“. …


  • 2.7.2012 Národní program udržitelnosti I

    Vláda České republiky schválila dne 19. června 2012 svým usnesením č. 444 nový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní program udržitelnosti I („NPU I“). …


  • 28.6.2012 MU získala z EU peníze na rozvoj transferu technologií

    Zvýšit šance na uplatnění vědeckých výsledků v praxi umožní projekt Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity (CTT MU), na který univerzita získala 55 milionů korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. …nahoru