| | | |


Vyhlášení interní soutěže FRMU 2018 - 2. kolo studentské projekty

Rektor Masarykovy univerzity vyhlašuje doplňující druhé kolo soutěže pro rok 2018 pro studentské projekty v rámci tematického okruhu

B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Soutěž je organizována dle Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2016-2018 a je nedílnou součástí Institucionálního plánu Masarykovy univerzity na roky 2016-2018.

Podrobná specifikace jednotlivých tematických okruhů je uvedena ve Vyhlášení 2. kola a Pravidlech soutěže (viz níže).

Finanční rozmezí pro předkládané projekty je 50 - 100 tis. Kč.

!Každá fakulta může do soutěže přihlásit maximálně 5 projektových záměrů!

Sběr návrhů projektů: 1. - 23. 2. 2018

Pozn.: Na jednotlivých fakultách se mohou postupy při administraci, kontrole a výběru návrhů projektů lišit, stejně tak termín uzávěrky sběru projektů. Prosím ověřte si vše u kontaktní osoby na fakultě.

Důležité dokumenty:

Související dokumenty:

Kontaktní osoby:

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na kontaktní osoby přímo na jednotlivých fakultách/HS.

Jejich jmenný seznam s kontaktními údaji je uveden zde: Kontaktní osoby na fakultách/HS


nahoru