| | | |


Fond rozvoje Masarykovy univerzity

Fond rozvoje Masarykovy univerzity (dále jen FRMU) je interní soutěž na podporu projektových záměrů vyhlašovaná rektorem Masarykovy univerzity. První ročník této interní soutěže byl spuštěn v roce 2014.

Soutěž je organizována dle Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro rok daný kalendářní rok ze strany Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a je nedílnou součástí Institucionálního rozvojového plánu Masarykovy univerzity.

V roce 2017 se do soutěže přihlásilo 306 projektových žádostí ze třinácti fakult a hospodářských středisek MU s finančími požadavky v celkové výši 25.743 tis. Kč. K realizaci bylo hodnotící komisí vybráno 154 projektů. Celková alokace činí 12.037 tis. Kč.

Související informace:

Kontaktní osoby:

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na kontaktní osoby přímo na jednotlivých fakultách/HS.

Jejich seznam je uveden zde: Kontaktní osoby na fakultách/HS

 

 


nahoru