| | | |


Detail Aktuality

OP VVV - Excelentní výzkum, Metodický dopis č. 1 k PŽP.

04.09.2017

MŠMT vydalo Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2.
Metodický dopis upravuje postupy a pravidla pro podávání připomínek k průběhu hodnocení a upřesňuje situace, za kterých je možno připomínky podat.
Připomínky je možno podat do 15 kalendářních dní ode dne doručení interní depeše obsahující oznámení o výsledku dané fáze procesu schvalování.
Ing. Jiří Foltýn, 04.09.2017 10:03

nahoru