| | | |


Všechny aktuality

  • 28.6.2018 Nový vzor partnerské smlouvy OP VVV

    K 26. 6. 2018 byl vydán nový vzor partnerské smlouvy v OP VVV. Připomínáme, že k podpisu partnerských smluv existuje Metodický postup OPR při předkládání smluv k podpisu a následné registraci v Registru smluv. Při uzavírání partnerských smluv je také možné využít vzoru RMU, kde je povinnost dokládání příloh smlouvy nahrazeno možností využít úložistě projektu v ISKP14+. Všechny partnerské smlouvy musí před podpisem projít kontrolou právním odborem RMU. …


  • 22.6.2018 Interreg AT-CZ zápis ze semináře

    Dne 18.6. se na JMK konal seminář pro zájemce o předkládání žádostí do OP Interreg AT - CZ. Aktuální termíny pro předložení: Interreg AT - CZ - 23.11.2018 (změna původního zářijového termínu), Interreg Fond malých projektů - 12. 10. 2018 …nahoru