| | | |


Všechny aktuality

 • 11.5.2018 Newsletter OPR č. 1/2018 k OP 2014-2020

  OPR vydal nové číslo newsletteru k OP 2014-2020, které v sobě shrnuje všechny důležité informace a upozorňuje na změny a novinky jak z OP VVV, tak i ostatních OP. …


 • 9.5.2018 Výzva Interreg Europe

  Dne 7. 5 . 2018 byla vyhlášená 4. výzva programu Interreg Europe. Projektové žádosti je možné předkládat do 22. 6. 2018. …


 • 3.5.2018 Interreg Europe 4. výzva partner search

  Regionální partner v Aragonu jako LP hledá potenciální partnery, kteří mají zájem o účast v projektu LINDANET. Cílem projektu LINDANET je vytvořit síť evropských regionů postižených kontaminací pesticidy (HCH) a vytvořit plán na řešení problému. …


 • 19.4.2018 Pravidla pro publicitu - 3. verze Manuálu JVS

  Dne 19. dubna 2018 zveřejnil Řídící orgán OP VVV 3. verzi Manuálu Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020, kterou vydalo v aktualizované podobě MMR – NOK. …nahoru