| | | |


Všechny aktuality

 • 23.10.2017 Seminář k výzvě Fondu malých projektů Interreg AT_CZ

  Regionální rozvojová agentura JMK, jakožto správce Fondu malých projektů pro Jihomoravský kraj pořádá: SEMINÁŘ PRO ŽADELE PROGRAMU INTERREG V-A RAKOUSKO - ČR „FOND MALÝCH PROJEKTŮ“ Seminář se uskuteční v úterý 7. 11. 2017 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Regionální rozvojové agentury, Královopolská 3052/139, Brno Deadline pro předložení projektů je 6. 12. 2017 …


 • 20.10.2017 FAQ k výzvě DMS - 2. část

  Řídicí orgán OP VVV zveřejnil 2. část nejčastěji kladených dotazů pro výzvy 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI v prioritní ose 1 OP VVV. …


 • 16.10.2017 Materiály z Infodne Interreg Central Europe 12.10.2017 + Seed Money Facility

  Informace z Infodne Interreg Central Europe 12.10.2017: Aktuálně vyhlášená výzva Seed money facility od 2.10. - 7.12.2017. Projektové návrhy je třeba zaslat do 8.11.2017 na koordinátory jednotlivých oblastí. Více informací v Seed money facility call. Vyhlášená výzva Interreg Central Europe je otevřená 21.9. - 25.1. …


 • 13.10.2017 Seminář pro zájemce Interreg Central Europe

  Ve dnech 7. a 8. listopadu 2017 se koná v Praze seminář pro zájemce o předložení projektu do OP Interreg Central Europe. Jeho náplní bude návod k vyplnění elektronické žádosti, navazování partnerství apod. …


 • 6.10.2017 OP Z Semináře pro žadatele k výzvě č. 075

  Řídící orgán OP Z pořádá semináře k vyhlášené výzvě č. 075 Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce. Semináře se konají ve 3 terminech: 16. a 30.10. v Praze a 9.11. v Olomouci. …nahoru