| | | |


Všechny aktuality

  • 20.7.2018 Aktualizace pokynu 12/2017 Řízení projektů OP VVV

    Dne 23.7.2018 vejde v účinnost aktualizace pokynu MU 12/2017 Řízení projektů OP VVV. V pokynu byly učiněny následující formální změny: 1) pro nadbytečnost byla odstraněná příloha č. 9 Souhlas s předáním osobních údajů 2) přílohy vzorových licenčních smluv a smlouvy o výpůjčce byly přesunuty do úložiště vzorových smluv právního odboru 3) zkratka MU byla nahrazena slovem „univerzita“ …


  • 28.6.2018 Nový vzor partnerské smlouvy OP VVV

    K 26. 6. 2018 byl vydán nový vzor partnerské smlouvy v OP VVV. Připomínáme, že k podpisu partnerských smluv existuje Metodický postup OPR při předkládání smluv k podpisu a následné registraci v Registru smluv. Při uzavírání partnerských smluv je také možné využít vzoru RMU, kde je povinnost dokládání příloh smlouvy nahrazeno možností využít úložistě projektu v ISKP14+. Všechny partnerské smlouvy musí před podpisem projít kontrolou právním odborem RMU. …nahoru