| | | |


Bilaterální vztahy

V rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021 byla dne 28. 4. 2022 vyhlášena 4. otevřená výzva k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální vztahy. Cílem projektů by mělo být posílení bilaterálních vztahů mezi Norskem a Českou republikou prostřednictvím široké škály iniciativ.

Znění výzvy a související dokumenty najdete na: https://www.eeagrants.cz/cs/bilateralni-spoluprace/vyzvy/2022/vyhlaseni-4-otevrene-vyzvy-z-fondu-pro-b-3653 

Důležité informace z výzvy:

  • Každá fakulta může v rámci výzvy obdržet grant pouze na 1 iniciativu.
  • V projektech není vyžadována spoluúčast na financování iniciativ (Fond pokrývá 100 % způsobilých výdajů).
  • Způsobilost výdajů začíná dnem vydání Schvalovacího dopisu Národním kontaktním místem.
  • Maximální výše grantu je 489 000 Kč (20 000 EUR), minimální výše grantu je 73 350 Kč (3 000 EUR).
  • Žádosti o grant se vyplňují v angličtině a podávají prostřednictvím IS CEDR.

Žádosti o grant lze předkládat průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy do 31. 12. 2023, nebo do vyčerpání alokace výzvy  (celkový objem finančních prostředků pro tuto výzvu je 9 780 000 Kč). 

V případě zájmu o předložení žádosti prosím informujte Martinu Kalovskou, kalovska@rect.muni.cz na OPR RMU.


nahoru