| | | |


Odbor pro rozvoj

Odbor pro rozvoj zajišťuje podporuporadenství a administraci grantových schémat, která jsou financována především v rámci strukturálních fondů (OP VVV, OPZ, OPŽP, OPPIK, Interreg a ostatní operační programy) a Rozvojových programů MŠMT (CRP a koordinace realizace Institucionálního plánu).

Odbor pro rozvoj zajišťuje realizaci projektu MUNI 4.0 zaměřeného na zvýšení kvality vzdělávání na MU.

Odbor pro rozvoj zajišťuje metodickou podporu vydáváním a aktualizací vnitřní legislativy spojenou s projekty, komunikuje systémová nastavení s ŘO OP ESIF, konzultuje a připomínkuje dokumentaci poskytovatelů a distribuuje informace k projektových týmům. 

 

KONTAKTY

--------------------------------------------

PROR

doc. JUDR. Radim Polčák, Ph.D

 -------------------------------------------

VED

Ing. Soňa Janíková

----------------------------------------------

VŠICHNI

------------------------------------------

JEDNOTLIVÉ KONTAKTY NA PROJEKTOVOU PODPORU:

-------------------------------------------------

OPVVV (1)  

Ing. Tereza Šrámková - PO 1

Bc. Kristina Dvořáková - PO 2

----------------------------------------------------

OPPIK  OPŽP

Ing. Jiří Foltýn 

----------------------------------------------------

OPZ 

Bc. Kristina Dvořáková 

-----------------------------------------------------

Opvavpi  Npu

Ing. Tereza Šrámková 

----------------------------------------------------

  RP (1) 

Ing. Renata Danielová - CRP, IP21, PPSŘ22-25

Bc. Kristina Dvořáková - IP21, PPSŘ22-25

-----------------------------------------------------

RAKOUSKO  SLOVENSKO

Mgr. Martina Kalovská

------------------------------------------------------

NORSKO 

Ing. Tereza Šrámková - program Kultura, Životní prostředí, Lidská práva

Mgr. Martina Kalovská - program Vzdělávání, Zdraví, Bilaterální spolupráce

-------------------------------------------------------

 MUNI (2)

doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Mgr. Monika Látalová

Ing. Dagmar Švancarová

Mgr. Martina Kalovská

Ing. Hana Krejčová

Mgr. Taťána Straková, Ph.D.

----------------------------------------------------------

 DALŠÍ (1)

Mgr. Alena Mezlíková

Mgr. Taťána Straková, Ph.D.

 

DOMŮ


nahoru