| | | |


Ukončování projektů

Odbor pro rozvoj připravil Metodický list Ukončování a udržitelnost projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který obsahuje doporučené postupy ve vybraných oblastech při ukončování projektů a následné udržitelnosti. 

Metodický list Ukončování a udržitelnost projektů OP VVV

Vzhledem k předpokladu potřeby řešení individuálních případů, které se vyskytnou při ukončování projektů jsou zřízené FAQ, které mohou být užitečné i pro další projektové týmy.

FAQ najdete zde

Další  případné dotazy nebo připomínky k Metodickému listu prosím posílejte na mail: vrchotova@rect.muni.cz nebo sramkova@rect.muni.cz.


nahoru