| | | |


Ukončování projektů

Odbor pro rozvoj připravil Metodický list Ukončování a udržitelnost projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který obsahuje doporučené postupy ve vybraných oblastech při ukončování projektů a následné udržitelnosti. 

Metodický list Ukončování a udržitelnost projektů OP VVV

Vzhledem k předpokladu potřeby řešení individuálních případů, které se vyskytnou při ukončování projektů jsou zřízené FAQ, které mohou být užitečné i pro další projektové týmy.

FAQ najdete zde

Další  případné dotazy nebo připomínky k Metodickému listu prosím posílejte na mail: vrchotova@rect.muni.cz nebo sramkova@rect.muni.cz.

Aktualizace bodu č. 4, článku 1, části první v Metodickém listu k 16. 4. 2021

Na základě připomínky Odboru interního auditu aktualizujeme bod 4, článku 1, části první na následující znění:

4) Na činnostech spojených s ukončováním projektů se zpravidla podílí:

  • Řešitel projektu
  • Projektový manažer
  • Ekonom projektu
  • Oddělení projektové podpory HS
  • Ekonomické oddělení HS
  • Personální oddělení HS
  • Odbor pro rozvoj RMU
  • Ekonomický odbor RMU
  • Odbor interního auditu RMU - odstraněno ze seznamu dotčených odborů
  • Odbor rozpočtu a financování RMU

nahoru