| | | |


Ukončování projektů

ŘO OP VVV zorganizoval dne 12. 10. 2021 Webinář pro příjemce zaměřený na rizikové oblasti administrace projektů, kdy velká část se týkala tématu ukončování projektů.

Na tomto odkaze naleznete záznam z tohoto webináře spolu s prezentací, zodpovězenými dotazy z webináře a pomocnou tabulkou k výpočtu nároku na dovolenou od 1. 1. 2021.

Zápis nejdůležitejších bodů zpracovaný OPR je ke stažení ZDE.

 

Odbor pro rozvoj připravil Metodický list Ukončování a udržitelnost projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který obsahuje doporučené postupy ve vybraných oblastech při ukončování projektů a následné udržitelnosti. 

Metodický list Ukončování a udržitelnost projektů OP VVV - aktuální verze platná k 15. 11. 2021

Vzhledem k předpokladu potřeby řešení individuálních případů, které se vyskytnou při ukončování projektů jsou zřízené FAQ, které mohou být užitečné i pro další projektové týmy.

FAQ najdete zde

Další případné dotazy nebo připomínky k Metodickému listu prosím posílejte na mail sramkova@rect.muni.cz.

Aktualizace bodu č. 4, článku 1, části první v Metodickém listu k 16. 4. 2021

Na základě připomínky Odboru interního auditu aktualizujeme bod 4, článku 1, části první na následující znění:

4) Na činnostech spojených s ukončováním projektů se zpravidla podílí:

  • Řešitel projektu
  • Projektový manažer
  • Ekonom projektu
  • Oddělení projektové podpory HS
  • Ekonomické oddělení HS
  • Personální oddělení HS
  • Odbor pro rozvoj RMU
  • Ekonomický odbor RMU
  • Odbor interního auditu RMU - odstraněno ze seznamu dotčených odborů
  • Odbor rozpočtu a financování RMU

nahoru