| | | |


Interní projekty PPSŘ 22-25 a IP 21

Na základě Vyhlášení Programu na podporu strategického řízení pro veřejné vysoké školy (dříve Institucionální program) ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou přerozdělovány finanční prostředky v rámci tzv. Ukazatele I z příspěvku na vzdělávácí činnost veřejných vysokých škol. Vysoká škola získává prostředky dle předloženého plánu, jehož prostřednictvím hodlá dosáhnout konkrétních cílů vycházejících ze strategických záměrů ministerstva a MU. 

Interní projekty 2022-2025 (PPSŘ 22-25)

Interní projekty pro roky 2022-2025 navazují na Vyhlášení Programu na podporu strategického řízení vysokých škol pro roky 2022-2025, které nahradilo Institucionální program. Program PPSŘ je určen na podporu hlavních strategických opatření přijímaných vysokými školami v oblasti vzdělávací činnosti, řízení či vnitřních procesů. Předmětem podpory jsou zejména vnitřní projekty a opatření vysokých škol, které mají systémový charakter.

Vyhlášení Programu na podporu strategického řízení VŠ 2022–2025

Realizované interní projekty a klíčové aktivity PPSŘ 2022-2025

Metodický list "Postup a pravidla přípravy a řešení Interních projektů Programu na podporu strategického řízení vysokých škol pro roky 2022-2025 na MU"

Interní projekty 2021 (IP 21)

Vyhlášení Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2021 bylo ze strany MŠMT zveřejněno v pozdějším termínu než obvykle, a to k 30. červnu 2020 a reaguje především na aktuální situaci. Ministerstvo vyzývá vysoké školy, aby ve svých institucionálních plánech navázaly na zkušenosti získané v průběhu omezení prezenční přítomnosti studujících na výuce z důvodu šíření onemocnění covid-19.

Z programu mohou být podpořeny pouze aktivity dle stanovených tematických zaměření, která jsou v souladu s cíli SZ2021+ a Strategie internacionalizace. Novinkou je i to, že ministerstvo stanovuje procentuální finanční limity pro vybraná opatření spadající jednotlivé strategické cíle

Vyhlášení Institucionálního programu pro rok 2021

Realizované interní projekty pro rok 2021

Metodický list "Postup a pravidla přípravy a řešení Interních projektů Institucionálního plánu MU pro rok 2021"


ODKAZY


DOKUMENTY


nahoru