| | | |


Kultura

Výzva Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Norwegian Directorate for Cultural Heritage a Icelandic Centre for Research vyhlásilo 2. 8. 2021 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů zaměřených na inovativní využití a oživení českého kulturního dědictví.

Výzva je určena všem, kteří chtějí od jara 2022 realizovat projekty, které reagují na potřeby v daném místě a využívají potenciál kulturního dědictví. Hledají se projekty, které zpřístupní kulturní dědictví nekonvenční formou, a budou mít prokazatelný dopad na rozvoj regionu a život místních obyvatel. Současně se žadatelé zaměří na vlastní rozvoj a vyzkouší nové finanční modely, networking a spolupráci s klíčovými partnery, které jim zajistí příjmy pro dlouhodobé fungování a využívání kulturního dědictví. Projekty mohou využít odbornou asistenci nebo inspiraci z donorských zemí v rámci partnerské spolupráce. Velmi vítanou součástí projektů jsou vzdělávací aktivity nejen v oblasti kulturního podnikání, ale i v oblasti zprostředkování kulturního dědictví atraktivním a inovativním způsobem.

Omezení výzvy:

Žadateli mohou být jen subjekty vlastnící/provozující kulturní dědictví (kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (Národní památkový ústav) nebo v Centrální evidenci sbírek nebo v knihovnách evidovaných v evidenci Ministerstva kultury ČR).

Vyloučeny jsou kategorie „Národní kulturní památky“ a „Památky UNESCO“.

Za instituci je možné podat pouze 1 žádost. Vedení MU rozhodlo, že za MU bude projekt připravovat Univerzitní centrum Telč, ostatní zájemci se mohou zúčastnit pouze jako partneři jiných subjektů.

Počet projektů, ve kterých bude MU zapojena jako partner, není výzvou omezen.

Alokace výzvy: 81 370 582 Kč

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 1. 11. 2021 (12:00 hod)

Výtah nejdůležitějších informací o nastavení parametrů výzvy, zpracovaný OPR, si můžete stáhnout ZDE.

Žádosti bude možné předkládat pouze elektronicky v informačním systému CEDR.

Všechny důležité informace o zaměření výzvy, oprávněnosti žadatelů i partnerů, oprávněných aktivitách a způsobu hodnocení, Pokyn pro žadatele s řadou příloh naleznete ZDE.

Kontaktní osoba výzvy za OPR: Ing. Tereza Šrámková, sramkova@rect.muni.cz 

 

 DOMŮ


nahoru