| | | |


Kultura

Výzva Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Norwegian Directorate for Cultural Heritage a Icelandic Centre for Research vyhlásilo 10. 12. 2019 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů zaměřených na obnovu a oživení českého kulturního dědictví.

Výzva je určena všem, kteří usilují o obnovu zapsaných kulturních památek a o jejich oživení. Cílem je podpořit takové projekty, které propojí ochranu a obnovu památky s moderním a inovativním způsobem využití, které bude trvale udržitelné a bude mít pozitivní dopad na rozvoj regionu a život místních obyvatel. 

Alokace výzvy: 482 252 918 Kč

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 30. 4. 2020 (12:00 hod)

Výtah nejdůležitějších informací o nastavení výzvy, zpracovaný OPR, si můžete stáhnout ZDE.

Žádosti bude možné předkládat pouze elektronicky v informačním systému CEDR.

Všechny důležité informace o zaměření výzvy, oprávněnosti žadatelů i partnerů, oprávněných aktivitách a způsobu hodnocení, Pokyn pro žadatele s řadou příloh naleznete ZDE.

Kontaktní osoba výzvy za OPR: Ing. Tereza Šrámková, sramkova@rect.muni.cz 

Dne 15. 1. 2020 se konal seminář pro zájemce o účast ve výzvě, zápis ze semináře naleznete ZDE.

Pokud máte zájem podat do výzvy projekt, informujte o svém záměru OPR (Ing. Tereza Šrámková, sramkova@rect.muni.cz) nejpozději do 2. 3. 2020.

 

 DOMŮ


nahoru