| | | |


Lidská práva

Výzva Podpora výzkumu, zvyšování povědomí a zlepšení národního provádění standardů v oblasti lidských práv

Ministerstvo financí, jako Zprostředkovatel programu Lidská práva, ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlásilo výzvu na malé grantové schéma (SGSA – Podpora výzkumu, zvyšování povědomí a zlepšení národního provádění standardů v oblasti lidských práv) k předkládání žádostí o grant na projekty podpořené z Norských fondů 2014-2021.

Cílem této otevřené výzvy je zlepšit chápání nových témat a výzev v oblasti lidských práv a nalezení praktických řešení přispívajících ke zlepšení uplatňování lidskoprávních standardů na vnitrostátní úrovni. Výzva se zaměřuje na zvýšení podpory cílových skupin, zlepšení porozumění veřejnosti v oblasti lidských práv a posílení kapacit výzkumných a vzdělávacích institucí řešit nová lidskoprávní témata a výzvy.

Spolupráce mezi vzdělávacími a akademickými institucemi a dalšími zúčastněnými subjekty (občanskou společností, podniky atd.), zapojení studentů a mladých výzkumných pracovníků do činností v oblasti lidských práv a propagace nových přístupů a trendů ve vzdělávání zaměřených na pochopení lidských práv a jejich uplatňování ve všech oblastech společenského života patří mezi další aktivity podpořené v rámci této výzvy.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 29. 4. 2021, 12:00 hodin

Rozpočet:

  • Alokace na výzvu: 46 920 582 Kč
  • Minimální výše grantu: 1 325 000 Kč
  • Maximální výše grantu: 5 300 000 Kč
  • Spolufinancování ze strany žadatele/příjemce: 0 % 

Omezení podpory

VŠ může podat 1 žádost o grant za fakultu, neplatí pro ni omezení max. 1 žádosti za instituci. Vedení MU pověřilo koordinací a přípravou projektu/ů PrF a FSS. Po dohodě s děkany obou fakult jsou hlavními pověřenými osobami JUDr. L. Vyhnánek (Ladislav.Vyhnanek@law.muni.cz) za PrF a Mgr. J. Baroš za FSS (baros@fss.muni.cz).

Pokud máte relevantní téma pro zapojení se do projektu, obracejte se prosím přímo na tyto kolegy. 

Dokumenty k výzvě:

 

Žádosti bude možné předkládat pouze elektronicky v informačním systému CEDR.

Kontaktní osoba výzvy na OPR: Ing. Tereza Šrámková, sramkova@rect.muni.cz

 


nahoru