| | | |


Priorita 1 - Výzkum a vývoj

Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Celková finanční alokace výzvy: 8 miliard Kč

Minimální výše projektu: 50 000 000 Kč

Maximální výše projektu: 500 000 000 Kč

Cíl výzvy:

Podpora výzkumu preferovaně interdisciplinární povahy s vysokým potenciálem vytvoření špičkových a v budoucnu aplikovatelných výzkumných výsledků, výzkumu postaveného na excelentním výzkumném týmu a rozvoji mezinárodní spolupráce VO. Realizace aktivit podpořených z výzvy přispěje k zvýšení mezinárodního zapojení českých VO, k zintenzivnění produkce špičkových (a potenciálně aplikovatelných) výzkumných výsledků a k rozvoji konkurenceschopnosti ČR.

Podpora bude směřovat do projektů orientovaného/aplikovatelného výzkumu, které mají potenciál v delším časovém horizontu vytvářet aplikovatelné výsledky výzkumu a vývoje. Projekty interdisciplinárního charakteru budou v rámci hodnotícího procesu bodově zvýhodněny.

Podání žádosti o podporu: do 16. 01. 2023 do 14 h

OPR připravil stručný výtah nejdůležitějších informací z nastavení pravidel výzvy, který je ke stažení ZDE.

Veškeré další informace poskytovatele dotace k výzvě jsou uvedeny ZDE.

První seminář pro žadatele výzvy se uskutečnil 7. 9. online formou, další seminář se bude konat 4. 10., je možné se přihlásit ZDE.

Zápis ze semináře, který připravil OPR, je ke stažení ZDE.

Prezentace MŠMT je ke stažení ZDE.

FAQ ze semináře konaného 7. 9. jsou ke stažení ZDE.

OPR vydal Metodický list k výzvě Špičkový výzkum, který definuje a nastavuje všechny kroky interního schvalovacího procesu včetně uvedení závazných termínů. ML je ke stažení ZDE.

Kontaktní osoba výzvy na OPR: Ing. Tereza Šrámková sramkova@rect.muni.cz, 54949 6144, 731 534 778

ISKP21+:

Uživatelské jméno Ing. Janíkové: MVJANSON

U projektů, ve kterých je MU hlavní žadatel přiřadit role: čtenář, editor, zástupce správce přístupů a 2. signatář v pořadí

Plná moc Ing. Janíkové je ke stažení ZDE

Uživatelské jméno Ing. Šrámkové: SRAMKOVAT_217408

U projektů, ve kterých je MU hlavní žadatel přiřadit role: čtenář

Plná moc prorektora Polčáka pro podepisování příloh je ke stažení ZDE

 

DOMŮ


nahoru