| | | |


Rozvojové projekty

Veřejným vysokým školám jsou prostřednictvím rozvojových programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy poskytovány finanční prostředky na Centralizované rozvojové projekty a na řešení Institucionálních plánů.

Centralizované rozvojové projekty jsou řešeny v rámci každoročně vyhlašovaného grantového schématu MŠMT ČR, které je určeno pro podporu projektů mimo oblast vědy a výzkumu. V posledních letech je takto podporována především vzájemná spolupráce vysokých škol na území ČR, ale také spolupráce tuzemských a zahraničních vysokých škol, a to např. v oblasti informačních systémů, studijních programů, hodnocení kvality či kariérních systémů.

O výběru projektů k realizaci rozhoduje Rada programů MŠMT ČR. Finanční prostředky na realizaci projektů jsou přidělovány formou dotace.

Interní rozvojové projekty vznily na MU v roce 2012 kdy nahradily tzv. decentralizované rozvojové projekty vyhlašované MŠMT ČR. Projekty jsou přímo navázány na Institucionální plán MU a Plán realizace dlouhodobého záměru MU pro daný kalendářní rok a pomáhají naplňovat jejich cíle a ukazatele.

Finanční prostředky na realizaci Institucionálního plánu poskytuje MŠMT ČR od roku 2014 formou příspěvku.


ODKAZY


nahoru