| | | |


Centralizované rozvojové projekty

Vysoké školy soutěží o podporu vyčleněnou na Centralizované rozvojové programy v rámci tematického okruhu zaměřeného na meziuniverzitní spolupráci. Program je vyhlašován každoročně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Projekty jsou podpořeny na základě doporučení Rady programů, poradního orgánu ministerstva, složeného ze zástupců ministerstva, Rady vysokých škol a České konference rektorů.

Centralizované rozvojové projekty 2022

Vyhlášení CRP 2022 je opět obdobné jako v předchozích letech, cíleno na sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v ČR.

Univerzita má možnost zapojit se:

  • nejvýše do pěti projektů (tzv. v limitu)- na projektu musí spolupracovat minimálně dvě vysoké školy, výše podpory 0,5–15 mil. Kč na projekt;
  • dále do neomezeného počtu rozsáhlých projektů (tzv. 18+) - tyto projekty musí řešit nejméně 18 vysokých škol, výše podpory 5–25 mil. Kč na projekt.

O tématech/projektech, které univerzita předkládá tzv. v limitu, rozhoduje vedení univerzity začátkem září 2021. 

Projekty v režimu 18+ jsou otevřené všem zájemcům, vedení univerzity však musí být o jejich přípravě průběžně informováno a s jejich předložením musí souhlasit. Sběr projektových záměrů 18+ probíhá průběžně s tím, že první kolo sběru proběhne k datu 31. srpna 2021 a druhé finální kolo k 28. září 2021. Po tomto datu již není možné projektový záměr akceptovat.  

Projekty se předkládají ministerstvu do 29. října 2021.

Postup koordinuje Odbor pro rozvoj RMU.

Veškeré materiály k Vyhlášení CRP 2022 naleznete na webu MŠMT zde.

Související dokumenty:

Centralizované rozvojové projekty 2021

Vyhlášení CRP 2021 cíleno na sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v ČR. Největší změna je v podporovaných tematických zaměřeních, které s ohledem na aktuální pandemickou situaci covid-19 směřují především k podpoře distančního vzdělávání a navazujících oblastí. Tato témata jsou pro MŠMT prioritní. 

Univerzita měla opět možnost zapojit se:

  • nejvýše do pěti projektů (tzv. v limitu)- na projektu musí spolupracovat minimálně dvě vysoké školy, výše podpory 1.000 – 15.000 tis. Kč na projekt;
  • dále do neomezeného počtu rozsáhlých projektů (tzv. 18+) - tyto projekty musí řešit nejméně 18 vysokých škol, výše podpory 5.000 – 25.000 tis. Kč na projekt.

Projekty byly na MŠMT předloženy k 30. říjnu 2020 a následně k 26. únoru 2021 odeslány projekty přepracované dle doporučení Rady programů. 

Související dokumenty:


ODKAZY


DOKUMENTY


nahoru