| | | |


Centralizované rozvojové projekty

Vysoké školy soutěží o podporu vyčleněnou na Centralizované rozvojové programy v rámci tematického okruhu zaměřeného na meziuniverzitní spolupráci. Program je vyhlašován každoročně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Projekty jsou podpořeny na základě doporučení Rady programů, poradního orgánu ministerstva, složeného ze zástupců ministerstva, Rady vysokých škol a České konference rektorů.

Centralizované rozvojové projekty 2023

Základní přehled parametrů Vyhlášení CRP 2023:

  • Cíleno je na sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v ČR - projekt musí řešit minimálně dvě vysoké školy společně (s výjimkou tématu 1a) rozvoj poradentství).
  • Pro oblasti 1b), 1c) a 2f)  je stanoveno, že projekt je možné předložit pouze ve formátu "18+.
  • Každý projekt je třeba přiřadit pouze k jednomu tematickému okruhu 1a) až 2f).
  • Předem stanovena celková alokace na témata 1a-1e)
  • Soulad projektu se Strategickým záměrem ministerstva a Plánem realizace pro rok 2023
  • Možno podat max. 10 projektů + mimo limit témata 1a), 1e)
  • Projekty se předkládají ministerstvu do 15. listopadu 2022.

Vzhledem k novému omezení max. 10 projektů rozhoduje o všech tématech/projektech vedení univerzity. Proces koordinuje Odbor pro rozvoj RMU. 

Sběr námětů na MU byl uzavřen ke konci srpna 2022. V tuto chvíli má univerzita naplněnou kapacitu projektových záměrů, které může v rámci výzvy na MŠMT předložit. Pokud by se kapacita uvolnila, budeme vás informovat. 

Veškeré materiály k Vyhlášení CRP 2023 naleznete na webu MŠMT zde.

Související dokumenty:

Centralizované rozvojové projekty 2022

Univerzita měla možnost zapojit se:

  • nejvýše do pěti projektů (tzv. v limitu)- na projektu musí spolupracovat minimálně dvě vysoké školy, výše podpory 0,5–15 mil. Kč na projekt;
  • dále do neomezeného počtu rozsáhlých projektů (tzv. 18+) - tyto projekty musí řešit nejméně 18 vysokých škol, výše podpory 5–25 mil. Kč na projekt.

O tématech/projektech, které univerzita předložila tzv. v limitu, rozhodlo vedení univerzity začátkem září 2021. Projekty v režimu 18+ byly tradičně otevřené všem zájemcům. Sběr projektových záměrů byl ukončen k 28. září 2021. 

Veškeré materiály k Vyhlášení CRP 2022 naleznete na webu MŠMT zde.

Související dokumenty:


ODKAZY


DOKUMENTY


nahoru