| | | |


Centralizované rozvojové projekty

Vysoké školy soutěží o podporu vyčleněnou na Centralizované rozvojové programy v rámci tematického okruhu zaměřeného na meziuniverzitní spolupráci. Program je vyhlašován každoročně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Projekty jsou podpořeny na základě doporučení Rady programů, poradního orgánu ministerstva, složeného ze zástupců ministerstva, Rady vysokých škol a České konference rektorů.

Centralizované rozvojové projekty 2019

V rámci CRP 2019 je vyhlášen opět jeden program „Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol“ určený ke sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v ČR.

Univerzita má možnost zapojit se:

  • nejvýše do čtyř projektů (tzv. v limitu)- na projektu musí spolupracovat minimálně dvě vysoké školy, výše podpory 1.000 – 10.000 tis. Kč na projekt;
  • dále do neomezeného počtu rozsáhlých projektů (tzv. 18+) - tyto projekty musí řešit nejméně 18 vysokých škol, výše podpory 5.000 – 20.000 tis. Kč na projekt.

Projekty se předkládají ministerstvu do 31. října 2018.

Informace k přípravě projektů CRP 2019, postupu na půdě MU a termínech budou následovat. Podrobnější informaci naleznete v Aktualitách.

Související dokumenty:

Pro zájemce byl dne 20. 6. 2018 realizován workshop. Prezentaci z akce naleznete zde.

Veškeré informace a materiály k Vyhlášení CRP 2019 jsou zveřejněny na stránkách MŠMT.

Centralizované rozvojové projekty 2018

V soualdu s Vyhlášením předložila Masarykova univerzita celkem 8 projektových žádostí (3 projekty tzv. v limitu a 5 projektů rozsáhlého chrakteru). K realizaci bylo Radou programů MŠMT vybráno 6 projektů s finančními prostředky ve výši 10.130 tis. Kč pro MU.

Související dokumenty:

Veškeré informace a materiály k Vyhlášení CRP 2018 jsou zveřejněny na stránkách MŠMT.


ODKAZY


DOKUMENTY


nahoru