| | | |


Centralizované rozvojové projekty

Vysoké školy soutěží o podporu vyčleněnou na Centralizované rozvojové programy v rámci tematického okruhu zaměřeného na meziuniverzitní spolupráci. Program je vyhlašován každoročně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Projekty jsou podpořeny na základě doporučení Rady programů, poradního orgánu ministerstva, složeného ze zástupců ministerstva, Rady vysokých škol a České konference rektorů.

Centralizované rozvojové projekty 2020

Aktuální informace pro řešitele projektů CRP 2020 - vliv epidemie koronaviru na projektové aktivity (Aktualita zde)

V rámci Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro rok 2020 jsou podporovány aktivity směřující ke sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v ČR (pouze veřejné vysoké školy ČR).

Univerzita má možnost zapojit se:

  • nejvýše do pěti projektů (tzv. v limitu) - na projektu musí spolupracovat minimálně dvě vysoké školy, výše podpory 1.000 – 15.000 tis. Kč na projekt. O tématech těchto projektů rozhoduje vedení univerzity. 
  • dále do neomezeného počtu rozsáhlých projektů (tzv. 18+) - tyto projekty musí řešit nejméně 18 vysokých škol, výše podpory 5.000 – 20.000 tis. Kč na projekt. 

Návrhy projektů byly předloženy ministerstvu do 31. října 2019.

Související dokumenty:

Centralizované rozvojové projekty 2019

V rámci CRP 2019 byl opět vyhlášen jeden program „Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol“ určený ke sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v ČR.

Univerzita měla možnost zapojit se do čtyř projektů (tzv. v limitu), o jejichž tématech rozhodlo vedení univerzity a dále do neomezeného počtu rozsáhlých projektů, které musí řešit nejméně 18 vysokých škol.

V souladu s Vyhlášením předložila Masarykova univerzita celkem 9 projektových žádostí (4 projekty tzv. v limitu a 5 projektů rozsáhlého chrakteru). K realizaci bylo Radou programů MŠMT vybráno všech 9 projektů s finančními prostředky ve výši 12.909 tis. Kč pro MU.

Související dokumenty:

Veškeré informace a materiály k Vyhlášení CRP 2019 jsou zveřejněny na stránkách MŠMT.


ODKAZY


DOKUMENTY


nahoru