| | | |


Centralizované rozvojové projekty

Vysoké školy soutěží o podporu vyčleněnou na Centralizované rozvojové programy v rámci tematického okruhu zaměřeného na meziuniverzitní spolupráci. Program je vyhlašován každoročně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Projekty jsou podpořeny na základě doporučení Rady programů, poradního orgánu ministerstva, složeného ze zástupců ministerstva, Rady vysokých škol a České konference rektorů.

Centralizované rozvojové projekty 2021

Parametry Vyhlášení CRP 2021 jsou velmi podobné předchozím letům, cíleno je na sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v ČR. Největší změna je v podporovaných tematických zaměřeních, které s ohledem na aktuální pandemickou situaci covid-19 směřují především k podpoře distančního vzdělávání a navazujících oblastí. Tato témata jsou pro MŠMT prioritní. 

Univerzita měla opět možnost zapojit se:

  • nejvýše do pěti projektů (tzv. v limitu)- na projektu musí spolupracovat minimálně dvě vysoké školy, výše podpory 1.000 – 15.000 tis. Kč na projekt;
  • dále do neomezeného počtu rozsáhlých projektů (tzv. 18+) - tyto projekty musí řešit nejméně 18 vysokých škol, výše podpory 5.000 – 25.000 tis. Kč na projekt.

O tématech/projektech, které univerzita předkládá tzv. v limitu, rozhoduje standardně vedení univerzity. Projekty v režimu 18+ jsou otevřené všem zájemcům. 

Projekty byly na MŠMT předloženy k 30. říjnu 2020 a následně k 26. únoru 2021 odeslány projekty přepracované dle doporučení Rady programů. 

Související dokumenty:

Centralizované rozvojové projekty 2020

Aktuální informace pro řešitele projektů CRP 2020 - administrace změn v projektech, FAQ MŠMT (Aktualita zde)

V rámci Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro rok 2020 jsou podporovány aktivity směřující ke sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v ČR (pouze veřejné vysoké školy ČR).


ODKAZY


DOKUMENTY


nahoru