| | | |


Všechny aktuality

 • 1.4.2014 - 13.5.2014 OPVK - Nová výzva MŠMT do 1.1

  Dne 31.3.2014 vyhlásilo MŠMT výzvu k předkládání projektů IPo do OPVK PO 1.1. Výzva je zaměřena na oblast zdravého životního stylu a dopravní výchovy pro žáky ZŠ a SŠ. Za subjekt je možné podat jeden projekt. V případě zájmu prosím neprodleně informujte OPR z důvodu nutné koordinace zájemců o předložení projektu. Výzva končí 13.5.2014. …


 • 28.2.2014 Výsledky soutěže FRMU 2014

  Hodnotící komise jmenovaná rektorem Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D., rozhodla o výběru návhů projektů podaných do Fondu rozvoje MU pro rok 2014. …


 • 17.1.2014 Newsletter OP VaVpI č. 6

  MŠMT vydalo 6. číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. …


 • 13.1.2014 Upozornění ŘO OP VaVpI - veřejné zakázky

  MŠMT zveřejnilo upozornění pro příjemce podpory z OP VaVpI, týkající se nabytí účinnosti zákonného opatření senátu č. 341/2013 Sb., které novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2014 a jeho dopad do Pravidel pro výběr dodavatelů OP VaVpI (PVD). …


 • 10.1.2014 OPVK - Upozornění na metodický výklad k novele zákona o VZ

  OPVK - MŠMT vydalo Metodický výklad k Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK vztahující se k nabytí účinnosti zákonného opatření senátu, které novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. …


 • 8.1.2014 OPVK - Upozornění na nové dokumenty MŠMT

  Ke dni 1.1.2014 vchází v platnost nová Příručka pro příjemce verze 8 Příručka pro žadatele verze 10. Oba dva dokumenty včetně změnových listů jsou vloženy na záložku Dokumenty MŠMT. Ke dni 1.1.2014 vchází v platnost nové změní licenčních smluv pro IPo a GP. …nahoru