| | | |


Detail Aktuality

Úspěšné projekty FRMU 2019

01.07.2020

Příklady dobré praxe - prezentace vybraných úspěšně realizovaných projektů FRMU v roce 2019 na jednotlivých fakultách a HS.

Letoší situace nám bohužel znemožnila zorganizovat již tradiční závěrečné evaluační setkání k uplynulému ročníku interní soutěže Fondu rozvoje Masarykovy univerzity 2019. Zapojené fakulty a ostatní HS však připravily alespoň prezentace toho nejzajímavějšího, co se v loňském roce z FRMU na jejich pracovištích podařio uskutečnit.

Prezentace všech těchto zajímavých projektů naleznete zde

Konkrétně se jedná o tyto projekty:

 1. LF - Příprava e-learningového kurzu anatomické pitvy horní končetiny, řešitel MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
 2. PřF - Inovace praktické výuky v předmětu Bi6270c Cytogenetika-cvičení, řešitelka RNDr. Vladimíra Vallová, PhD.
 3. PrF - Inovace předmětů zaměřených na právo duševního vlastnictví, řešitel JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
 4. PdF - Simulační hry pro rozvoj řečové dovednosti mluvení pro studenty AJ, řešitel Mgr. Ondřej Krahulec
 5. FF - Příprava a realizace výstav - muzejní kufřík, řešitel prof. PhDr. Pavol Tišliar, Ph.D. 
 6. FSS - EU v praxi: Čeští zemědělci a spotřebitelé v EU, řešitelka Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
 7. FI - Tvorba učebních materiálů pro rozvoj výuky 3d animace na FI, řešitelka Mgr. art. Helena Lukášová, ArtD.
 8. FSpS - Inovace předmětu Výživové programování ve sportu, řešitel doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.
 9. ESF - Doplnění výukových materiálů Mikroekonomie I o videonahrávky obtížných partií a vynechané látky, řešitel Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
 10. CJV - Writing Lab, řešitelé Joe Lennon, PhD. a Abigail Mokra, MA
 11. Teiresiás - Studenti se specifickými nároky ve výuce, řešitelka Mgr. Ilja Rajdová
Ing. Renata Danielová, 01.07.2020 12:23

nahoru