| | | |


Interreg Europe

V rámci programu Interreg Europe 2021–2027 byla dne 5. 4. 2022 vyhlášena první výzva k předkládání projektových žádostí. 

Cílem projektů by mělo být zlepšení implementace regionálních politik a meziregionální institucionální spolupráce, a to především formou sdílení a přenosu dobré praxe, přenosu inovativních řešení a výměnou zkušeností.   

Program se soustředí na oblasti regionální politiky, které jsou podstatné a potřebné v evropských regionech. 

Tematické oblasti a podrobnější informace najdete jednak na platformě DotaceEU DotaceEU - INTERREG EUROPE (2021-2027), jednak přímo v dokumentech k programu na https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call#anchor-the-application-pack.

Důležité informace z výzvy:

  • Výzva byla vyhlášena před oficiálním schválením programu Evropskou komisí. Podmínky projektu (a dokumenty s tím související) se tedy můžou na základě schvalování EK změnit. I když je to nepravděpodobné, měli by si žadatelé být vědomi tohoto rizika. Řídicí orgán a státní instituce zapojených partnerů nejsou odpovědné za případné škody a ztráty.  
  • Do realizace projektu se musí zapojit partneři alespoň ze tří zemí. (Máme k dispozici kontakty a informace o některých zahraničních institucích, které hledají projektové partnery. V případě zájmu Vám kontakty zašleme.)
  • Délka trvání projektu – 4 roky + 3 měsíce na uzavření projektu.
  • Rozpočet by měl být stanoven a naplánován na základě reálných cen, nákup vybavení by neměl překročit hranici 7 000 EUR na projekt.
  • V projektech je vyžadována 20% účast na financování projektu.
  • Národní spolufinancování v ČR může být až 10 % ze státního rozpočtu.
  • Nejzazší datum ukončení aktivit a jejich financování – 1. 7. 2029.
  • Pracovní jazyk – angličtina. 

Termín uzávěrky žádostí je 31. května 2022 ve 12 h. 

K vyhlášené výzvě se budou konat Q&A online sessions, a to 6. 5. a 20. 5. 2022. Na stránkách www.interregeurope.eu budou umístěny i záznamy z webových seminářů k některým bodům výzvy.

V případě zájmu prosím informujte co nejdříve Martinu Kalovskou, kalovska@rect.muni.cz, případně Soňu Janíkovou, janikova@rect.muni.cz na OPR RMU na domluvu dalšího postupu.

 


nahoru