| | | |


Směrnice a pokyny MU k projektům

Směrnice

Směrnice MU č. 1/2017 Realizace pravidel hospodaření

Směrnice MU č. 6/2016 Řízení projektů

Směrnice MU č. 6/2017 Evidence a uveřejňování smluv

Směrnice MU č. 2/2016 Spisový řád

Směrnice MU č. 12/2015 Evidence, převod a vyřazování majetku

Směrnice MU č. 10/2013 Duševní vlastnictví na Masarykově univerzitě

Směrnice MU č. 1/2018 Ochrana a zpracování osobních údajů 

 

Pokyny

Pokyn MU č. 3/2022 Předkládání projektových žádostí do Evropských strukturálních a investičních fondů 2021–2027

Pokyn MU č. 12/2017 - Řízení projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pokyn MU č. 10/2017 - Předkládání projektových žádostí do ESIF 2014 - 2020

Pokyn MU č. 2/2016 Základní zásady plánování a řízení staveb v rámci ESIF 2014-2020

Pokyn MU č.3/2017 Pravidla pro stanovení podílu správní režie na MU

 

 

Opatření

Opatření MU č. 6/2018 Realizace projektu MUNI4students

Opatření rektora 7/2016 Statutární zástupci v nepřítomnosti rektora aktuální od 9. 10. 2020  - elektronicky podepsáno rektorem

Opatření rektora 7/2016 Statutary deputies in the absence of the rector of the Masaryk University - Aj verzi dokládejte s českou elektronicky podepsanou verzí

Opatření rektora 7/2016 Statutary deputies in the absence of the rector of the Masaryk University - signitures

Opatření MU č. 3/2016 Odborná komise pro posuzování plánu nákupu přístrojového vybavení

Opatření rektora č. 9/2013 k zajištění udržitelnosti výstupů v oblasti duševního vlastnictví

Metodické listy

Metodický list Odboru pro rozvoj - Postupy a procesy spojené s předkládáním projektových žádostí do OP ESIF 2021–2027

Metodický list Odboru pro rozvoj - Interní schvalovací proces a harmonogram procesů pro výzvu OP JAK č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Metodický list Odboru pro rozvoj - Příprava a realizace projektu MUNI 3.2.1

Metodický list Odboru pro rozvoj - Dodatečné dokladování přímých osobních výdajů v projektech OP VVV

Metodický list Odboru pro rozvoj - Ukončování a udržitelnost projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a i vzdělávání

Metodický list Odboru pro rozvoj - Zajištění předchozího souhlasu Správní rady MU s právním jednáním přesahujícím částku 40 mil. Kč

 

Metodický list Odboru pro rozvoj - Postup a pravidla přípravy a řešení interních projektů PPSŘ 2022 - 2025

Metodický postup pro přípravu a řešení CRP 2022 a 2023 na MU

 


nahoru