| | | |


Detail Aktuality

Metodické doporučení OPR k vystavení plné moci do ISKP14+

03.07.2019

Z důvodu elektronizace vystavování plných mocí a pověření na MU je nový postup pro zajištění plné moci pro elektronické podepisování v ISKP14+.

Žádost o vystavení plné moci podává pověřený pracovník prostřednictvím Úřadovny. Žádosti o udělení plné moci tedy nebude vyřizovat OPR.

 

OPR vypracovalo metodické doporučení, jak postupovat krok po kroku při zajišťování plné moci do projektů ESIF. Metodiku společně s dalšími adekvátními interními předpisy najdete zde.

Mgr. Marcela Vrchotová, 03.07.2019 09:54

nahoru