| | | |


Detail Aktuality

Výzva INTERREG V-A SK-CZ/2023/15

13.01.2023

V rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika byla dne 11. 1. 2023 vyhlášena avizovaná výzva na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek INTERREG V-A SK-CZ/2023/15. Výzva je vyhlášená v rámci specifického cíle 2.1 „Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu“ v rámci prioritní osy 2 (Kvalitní životní prostředí).

 Důležité informace z výzvy:

  • Objem finančních prostředků ze zdrojů EU pro tuto výzvu je 1 000 000 EUR. Minimální výše příspěvku z EFRR na projekt je 50 000 EUR, maximální bez omezení.
  • Maximální výše příspěvku EFRR je 85 % z celkové výše způsobilých výdajů.
  • Partneři z ČR mohou získat na spolufinancování dotaci ze státního rozpočtu, a to maximálně 5 % z celkové výše způsobilých výdajů tohoto partnera (vztahuje se i na veřejné vysoké školy a výzkumné organizace).
  • S ohledem na ukončování programového období 2014–2020 musí být fyzická realizace aktivit projektu ukončená nejpozději do 30. 11. 2023.

Termín uzávěrky přijímání žádostí je 282. 2023.

V případě zájmu o předložení žádosti prosím informujte Martinu Kalovskou, kalovska@rect.muni.cz na OPR RMU.

Mgr. Martina Kalovská, 13.01.2023 16:12

nahoru