| | | |


Všechny aktuality

  • 16.4.2021 Metodický list OPR - aktualizace

    K 16. 4. 2021 byl aktualizovaný Metodický list OPR Ukončování a udržitelnost projektů OP VVV v bodu č. 4, článku 1, části první obsahující výčet odborů a oddělení souvisejících s ukončováním a udržitelností projektů na následující znění: 4) Na činnostech spojených s ukončováním projektů se zpravidla podílí: Řešitel projektu, Projektový manažer, Ekonom projektu, Oddělení projektové podpory HS, Ekonomické oddělení HS, Personální oddělení HS, Odbor pro rozvoj RMU, Ekonomický odbor RMU, Odbor interního auditu RMU - odstraněno ze seznamu dotčených odborů a oddělení, Odbor rozpočtu a financování RMU …


  • 14.4.2021 Interreg Rakousko - Česko Fond malých projektů seminář

    Seminář pro žadatele se uskuteční v úterý 4. 5. 2021 prostřednictvím platformy Microsoft Teams. Uzávěrka sběru žádostí 12. kola FMP bude 30. 6. 2021, své projektové záměry můžete konzultovat už nyní. …


  • 13.4.2021 Fondy EHP a Norska - nová výzva Zvýšení mediální gramotnosti

    Ministerstvo vnitra jako Zprostředkovatel programu Vnitřní věci vyhlašuje dne 13. dubna 2021 otevřenou výzvu v rámci Malého grantového schématu (dále jen MGS) k předkládání žádostí o grant na financování projektů podporovaných z Finančního mechanismu Norska 2014-2021. Cílem otevřené výzvy je bezprostřední zvýšení mediální gramotnosti široké veřejnosti. Projekty se zaměří na realizaci mediálně-vzdělávacích aktivit či jiných forem vzdělávání a na tvorbu vzdělávacích a publikačních materiálů pro šíření mediálního vzdělání a osvěty mezi dětmi a mládeží (ve věku do 17 let včetně) a/nebo seniory (ve věku od 65 let), kteří představují z hlediska hybridních hrozeb nejohroženější skupiny. Spolufinancování je 10%. Deadline 1.7.2021 Je možné podat pouze 1 projekt za instituci. …nahoru