| | | |


Všechny aktuality

 • 16.02.2023 Evaluace CRP 2022

  Zasedání evaluační komise Centralizovaných rozvojových projektů realizovaných na Masarykově univerzitě v roce 2022 …


 • 07.02.2023 Interreg Europe, Interreg Central Europe - Infoden

  Společný Infoden pro žadatele a zájemce o účast ve 2. výzvě INTERREG EUROPE a/anebo Interreg CENTRAL EUROPE 2021–2027 se uskuteční dne 3. 3. 2023 v Praze. Zástupci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR sdělí účastníkům potřebné informace (včetně možností pro vytváření partnerství při předkládání projektů 2. výzvy). …


 • 13.01.2023 Výzva INTERREG V-A SK-CZ/2023/15

  V rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika byla dne 11. 1. 2023 vyhlášena avizovaná výzva na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek INTERREG V-A SK-CZ/2023/15. Výzva je vyhlášená v rámci specifického cíle 2.1 „Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu“ v rámci prioritní osy 2 (Kvalitní životní prostředí). …


 • 20.12.2022 Chystá se další výzva Interreg V-A SK-CZ

  Na přelomu roku 2022 a 2023 bude v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlášena další výzva (programové období 2014–2020). …


 • 15.12.2022 Podpora projektu MUNI 3.2.1 z Národního plánu obnovy

  V rámci výzvy 3.2.1 Národního plánu obnovy, kde MŠMT poskytne vysokým školám příspěvek ze státního rozpočtu na naplňování cílů stanovených v reformě 3.2.1 Transformovat vysoké školy s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce, byl podpořen projekt Masarykovy univerzity MUNI 3.2.1 …


 • 23.11.2022 Chystá se vyhlášení 2. výzvy Interreg Europe

  V rámci programu Interreg Europe 2021–2027 se připravuje vyhlášení druhé výzvy k předkládání projektových žádostí. Bude vyhlášena 15. března 2023 a žádosti lze podávat do 9. června 2023 (12 h). Dokumenty k výzvě budou zveřejněny na začátku roku 2023. …nahoru