| | | |


Všechny aktuality

 • 9.5.2022 Vlastnická struktura MU - změna k 15. 2. 2022

  Dne 15. 3. 2022 jsme Vás informovali, že byla aktualizovaná vlastnická struktura MU. Změna spočívala ve změně názvu společnosti Netcope Technologies na Magmio a.s a adresy Sochorova 3232/34 na Sochorova 3226/40. …


 • 2.5.2022 4. otevřená výzva Fondu pro bilaterální vztahy

  V rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021 byla dne 28. 4. 2022 vyhlášena 4. otevřená výzva k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální vztahy. Cílem projektů by mělo být posílení bilaterálních vztahů mezi Norskem a Českou republikou prostřednictvím široké škály iniciativ. …


 • 28.4.2022 Výzva Interreg Europe 2021–2027

  V rámci programu Interreg Europe 2021–2027 byla dne 5. 4. 2022 vyhlášena první výzva k předkládání projektových žádostí. Cílem projektů by mělo být zlepšení implementace regionálních politik a meziregionální institucionální spolupráce, a to především formou sdílení a přenosu dobré praxe, přenosu inovativních řešení a výměnou zkušeností. …


 • 15.3.2022 Aktualizace vlastnické struktury MU

  Ke dni 15. 3. 2022 byla aktualizovaná vlastnická struktura MU. Změna spočívá ve změně názvu a adresy společnosti Netcope Technologies. Původní název Netcope Technologies se mění na Magmio a.s a adresa Sochorova 3232/34 se mění na Sochorova 3226/40. …


 • 1.3.2022 OP VVV - Pokyn náměstka Velčovského k dopadům ruské agrese vůči Ukrajině

  Řídicí orgán OP VVV sděluje všem příjemcům pokyn náměstka pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václava Velčovského k dopadům ruské agrese. Tímto pokynem dochází k výraznému omezení podpory nebo vykazování indikátorů v projektech, kde je nějaký styk s Ruskou federací. …


 • 24.2.2022 Pozvánka na konferenci z projektu Interreg Central Europe

  Pozvánka na účast na závěrečné konferenci v rámci projektu V4+WB RMA Network, která se bude konat 30. - 31. 3. 2022 v Budapešti. Projekt cílí na posílení kapacit a networking v rámci V4 a záp. Balkánu, aby byly země z této části Evropy úspěšnější se svými žádostmi v evropských projektech, obzvl. Horizon Europe. Deadline na přihlášení je 27.2. …


 • 24.1.2022 Národní program Životní prostředí_výzva č. 12

  Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie. …nahoru