| | | |


Všechny aktuality

01.04.2020 - 01.01.0001 Řešení problémů při realizaci projektů OP VVV vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil souhrnný dokument k řešení problémů při realizaci projektů OP VVV vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu. » …

27.03.2020 - 01.01.0001 Aktuální informace - komunikace s poskytovateli dotace

Vedení MU nabádá všechny řešitele projektů a jejich projektové týmy, aby se v případě potřeby obraceli na Odbor výzkumu RMU (výzkumné projekty) / Odbor pro rozvoj RMU (rozvojové projekty a OP VVV) a individuálně nekontaktovali poskytovatele, aby mohla univerzita postupovat při řešení aktuálních problematických bodů jednotně. » …

25.03.2020 - 01.01.0001 Změny v projektech CRP 2020 v důsledku vyhlášení nouzového stavu

Prosba na řešitele centralizovaných rozvojových projektů v důsledku vyhlášení nouzového stavu ČR a aktuální epidemie koronaviru. » …

20.03.2020 - 01.01.0001 Aktuální informace ŘO o některých postupech v důsledku vlivu koronaviru

Řídicí orgán OP VVV, OP VK a OP VaVpI se v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky z důvodu ohrožení zdraví ve vazbě na prokázání výskytu koronaviru intenzivně zabývá řešením možných dopadů způsobených šířením koronaviru na realizaci i udržitelnost projektů OP VVV, OP VK a OP VaVpI. » …

01.02.2020 - 14.02.2020 Evaluace CRP 2019

Pozvánka na zasedání evaluační komise centralizovaných rozvojových projektů 2019 » …

30.01.2020 - 01.01.0001 Aktualizace webu OPR

Vážené kolegyně a kolegové, rádi bychom Vás upozornili na aktualizaci webových stránek OPR, jejímž cílem bylo zpřehlednit informace, které Vám poskytujeme v rámci projektovém podpory. Pokud byste měli pocit, že Vám na stránkách něco chybí nebo měli nějakou radu na jejich vylepšení, prosím kontaktujte nás. » …


nahoru