| | | |


Všechny aktuality

17.01.2020 - 01.01.0001 Výzva FMP Interreg SK-CZ Bílé Karpaty

Dne 8.1.2020 Region Bílé Karpaty ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem, Žilinským krajem, vyhlašuje 5. výzvu na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 -2020. Jedná se o Investiční prioritu 5. Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (11b). Dne 10.2.2020 se koná v Žilině seminář pro zájemce, odkaz níže. » …

07.01.2020 - 01.01.0001 Interreg Rakousko - Česko Fond malých projektů seminář

Seminář pro zájemce o předložení projektových žádostí do Fondu malých projektů OP Interreg Rakousko-ČR se bude konat dne 28. 1. 2020. Termín pro předložení projektových žádostí je 18. 3. 2020. » …

17.12.2019 - 01.01.0001 Nová pojistná smlouva od 1. 1. 2020

Od 1. 1. 2020 bude v platnosti nová pojistná smlouva k pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Masarykovy univerzity. » …

16.12.2019 - 01.01.0001 Fondy EHP a Norska - výzva Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Norwegian Directorate for Cultural Heritage a Icelandic Centre for Research vyhlásilo 10. 12. 2019 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů zaměřených na obnovu a oživení českého kulturního dědictví. » …

11.12.2019 - 01.01.0001 Výsledky FRMU 2020

Hodnotící komise jmenovaná rektorem Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D. rozhodla o výběru návrhů projektů podaných v rámci interní soutěže Fondu rozvoje Masarykovy univerzity pro rok 2020. » …


nahoru