| | | |


Detail Aktuality

Norské fondy - nová výzva "Bergen" z programu Životní prostředí

17.07.2020

Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu novou dotační výzvu „Bergen“. Alokace výzvy činí 104 mil. Kč.

Podporovanými aktivitami jsou implementace vybraných přírodě blízkých adaptačních a mitigačních opatření, která byla identifikována v přijatých strategických dokumentech stanovujících dlouhodobý přístup k problémům souvisejících se změnou klimatu. Tento typ dokumentu je pro potřeby výzvy souhrnně označován jako tzv. klimatická strategie.

Preferovány jsou především prvky zelené a modré infrastruktury a preventivní prvky urbánní ekologie nebo ve volné krajině před negativními vlivy změny klimatu.

Podporováno bude zejména: náhrada drobných zpevněných ploch sídelní zelení a výsadbou stromů, prvky zajišťující ochlazovací efekt nebo snižování hlučnosti a prašnosti, živá vegetace, pořízení a rekonstrukce vodních prvků zpevněných ploch, zpracování územních a sídelních studií.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 10. 2020 (12:00 hod)

Výtah nejdůležitějších informací pro prvotní orientaci v zaměření výzvy, zpracovaný OPR, je ke stažení ZDE.

Více informací k výzvě naleznete ZDE.

V případě zájmu o předložení projektové žádosti prosím kontaktujte Ing. Terezu Šrámkovou na OPR RMU, sramkova@rect.muni.cz 

Ing. Tereza Šrámková, 17.07.2020 10:27

nahoru