| | | |


Detail Aktuality

Výzva Sociální dialog z Norských fondů

14.09.2021

Byla vyhlášená výzva k předkládání návrhů v rámci programu Sociální dialog - důstojná práce, který je součástí Norských fondů. MU může být pouze partnerem projektu. Pokyny i návrh projektu jsou v AJ.

Cílem programu je posílení tripartitní spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odbory a orgány veřejné správy a podpora důstojné práce v úzké spolupráci s norskými partnery. Program je určen organizacím zaměstnavatelů, odborovým svazům a dalším organizacím, orgánům veřejné správy a institucím, které mají ve svém mandátu podporu důstojné práce nebo tripartitního dialogu. Financovat lze projekty, které podporují sociální dialog, zlepšují postupy důstojné práce a usnadňují přístup k zaměstnání.

Lhůta pro podání projektových žádostí je čtvrtek 16. prosince 2021 do 13.00 hod.
Informační webinář se uskuteční 17. září v 10.30-12.30. 

Více informací včetně textu výzvy najdete zde.

V případě zájmu prosím kontaktuje OPR, Marcelu Vrchotovou, tel. 3127.

Mgr. Marcela Vrchotová, 14.09.2021 10:59

nahoru