| | | |


Detail Aktuality

Výzva Ochrana obětí domácího a genderově podmíněného násilí z Norských fondů

01.11.2021

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu vyhlásil dne 26. října 2021 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty podpořené z Norských fondů 2014-2021 v rámci programu Lidská práva.

MU může být pouze partnerem jiného subjektu.

Cílem této otevřené výzvy je zlepšení ochrany obětí domácího a genderově podmíněného násilí a prevence těchto forem násilí. K dosažení tohoto cíle je nutné přispět ke zvýšení kapacit a dostupnosti služeb organizací poskytujících intervence pro původce a původkyně domácího násilí a genderově podmíněného násilí. Smyslem výzvy je podpořit projekty, které zajistí financování práce s osobami, které páchají tyto formy násilí, s cílem trvalého ukončení jejich násilného chování, a tím zajištění bezpečí pro násilím ohrožené osoby.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 2. 2. 2022 (12:00)

Seminář pro žadatele proběhne online formou dne 29. 11. 2021. 

Více informací včetně textu výzvy najdete zde.

V případě zájmu prosím kontaktuje OPR, Ing. Terezu Šrámkovou.

Ing. Tereza Šrámková, 01.11.2021 08:42

nahoru