| | | |


Detail Aktuality

Výzva Prevence domácího a genderově podmíněného násilí z Norských fondů

08.12.2021

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlásil dne 8. prosince 2021 otevřenou výzvu z Norských fondů 2014-2021 v rámci programu Lidská práva.

MU může být pouze partnerem jiného subjektu - nestátní neziskové organizace.

Cílem této výzvy je podpora projektů zaměřených na realizaci osvětových kampaní v oblastech:

a) potírání genderových stereotypů, sexismu a hlavních příčin domácího a genderově podmíněného násilí,

b) potírání nových forem genderově podmíněného násilí,

c) motivace mužů k zapojení se do prevence domácího a genderově podmíněného násilí a podpory genderové rovnosti.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 15. 3. 2022 (12:00)

Seminář pro žadatele proběhne online formou dne 14. 12. 2021. Bližší informace ke konání semináře budou aktualizovány na webu www.norskefondy.cz/lidskaprava.

Více informací včetně textu výzvy najdete zde.

V případě zájmu prosím kontaktuje OPR, Ing. Terezu Šrámkovou.

Ing. Tereza Šrámková, 08.12.2021 14:08

nahoru