| | | |


Detail Aktuality

Výzva Podpora mezioborové spolupráce v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí z Norských fondů

19.01.2022

Ministerstvo financí vyhlásilo dne 18. ledna 2022 otevřenou výzvu (HRMGSB – Podpora mezioborové spolupráce v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí) k předkládání žádostí o grant na projekty podpořené z Norských fondů 2014-2021 v rámci programu Lidská práva.

MU nemůže být žadatelem o podporu, může být pouze partnerem jiného subjektu - příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem nebo nestátní neziskové organizace.

Cílem výzvy je podpora budování kapacit organizací působících v oblasti pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí pro zefektivnění mezioborové spolupráce a koordinace v této oblasti na regionální úrovni. Mezioborová spolupráce je nezbytná pro správné a komplexní řešení případů domácího a genderově podmíněného násilí i pro účinnou prevenci těchto forem násilí. Smyslem výzvy je tedy posílení a udržitelné budování kapacit organizací působících v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí za účelem prohloubení a zefektivnění koordinace mezioborové spolupráce relevantních subjektů na regionální úrovni.

Alokace výzvy: 26 500 000 Kč

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 12. 4. 2022 (12:00)

Seminář pro žadatele proběhne online formou v průběhu února 2022, bližší informace budou upřesněny. 

Více informací včetně textu výzvy najdete zde.

V případě zájmu o účast ve výzvě prosím kontaktuje OPR, Ing. Terezu Šrámkovou.

Ing. Tereza Šrámková, 19.01.2022 11:22

nahoru