| | | |


Detail Aktuality

Výzva č. 21 a 22 z OPZ+

15.09.2022

12. a 13. 9. 2022 se v Operačním programu Zaměstnanost plus objevily další dvě výzvy – Inkubační fáze vývoje řešení (alokace 96 mil. Kč; způsobilé výdaje na projekt 300 000 až 2 400 000 Kč) a Inkubační fáze šíření (alokace 20 mil. Kč, způsobilé výdaje na projekt 300 000 až 1 500 000 Kč).

V obou výzvách je prioritou Sociální inovace, specifický cíl h) posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost.  

Cílem výzvy Inkubační fáze vývoje řešení je podpořit žadatele, kteří chtějí změnit tíživou situaci některé z cílových skupin, mají nápady, které by mohly fungovat, nebo chtějí přijít na nové a potřebují je víc prozkoumat, rozvést, vyzkoušet a ověřit.

Cílem výzvy Inkubační fáze šíření je podpořit žadatele se specifickým přístupem/metodou/know-how, kteří toto chtějí předat dalším organizacím, a tím zlepšit situaci klientů (koncových uživatelů) těchto organizací.

U obou výzev je povinná konzultace s vyhlašovatelem výzvy před podáním žádosti (dokládá se jako příloha č. 6 žádosti – Potvrzení o konzultaci).

 Podrobnější informace k výzvám: https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus

 V případě zájmu o podání projektu do výzvy prosím kontaktujte Martinu Kalovskou (kalovska@rect.muni.cz) a domluvte se na dalším postupu při přípravě žádosti. K podání žádosti  je nutný souhlas děkana (příslušného proděkana) fakulty.

Mgr. Martina Kalovská, 15.09.2022 09:59

nahoru