| | | |


Aktuality a výzvy

 • 16.2.2023 Evaluace CRP 2022

  Zasedání evaluační komise Centralizovaných rozvojových projektů realizovaných na Masarykově univerzitě v roce 2022 …


 • 13.1.2023 Výzva INTERREG V-A SK-CZ/2023/15

  V rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika byla dne 11. 1. 2023 vyhlášena avizovaná výzva na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek INTERREG V-A SK-CZ/2023/15. Výzva je vyhlášená v rámci specifického cíle 2.1 „Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu“ v rámci prioritní osy 2 (Kvalitní životní prostředí). …


 • 16.6.2022 Vyhlášení CRP 2023

  Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2023 …


 • 21.12.2021 Výzva 3.2.1 vyhlášená z Národního plánu obnovy

  Z Národního plánu obnovy byla vyhlášena výzva 3.2.1 (V3.2.1). Cílem výzvy k předkládání návrhů je naplnit cíle stanovené v reformě 3.2.1 Transformovat vysoké školy s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce. …


 • 1.9.2021 Metodický postup k CRP 2022

  Odbor pro rozvoj k 1. 9. 2021 aktualizoval "Metodický postup pro přípravu a řešení centralizovaných rozvojových projektů na Masarykově univerzitě - platný pro CRP 2021 a 2022" …nahoru