| | | |


Fond rozvoje Masarykovy univerzity

Fond rozvoje Masarykovy univerzity (dále jen FRMU) - interní soutěž na podporu projektových záměrů vyhlašovaná rektorem Masarykovy univerzity. 

První ročník této interní soutěže byl spuštěn v roce 2014. V roce 2020 proběhl její poslední ročník a toto grantové schéma bylo ukončeno. 

Informace z posledních třech ročníků soutěže:

Soutěž byla organizována dle Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro rok daný kalendářní rok ze strany MŠMT a stala se nedílnou součástí Institucionálního rozvojového plánu Masarykovy univerzity v uplynutých letech. Od roku 2021 došlo ke změně koncepce ministerstava a příslušné Vyhlášení je v nové podobě - viz sekce Institucionální plán a interní projekty.

DOMŮ

 


nahoru