| | | |


Fond rozvoje Masarykovy univerzity

Fond rozvoje Masarykovy univerzity (dále jen FRMU) je interní soutěž na podporu projektových záměrů vyhlašovaná rektorem Masarykovy univerzity. První ročník této interní soutěže byl spuštěn v roce 2014.

Soutěž je organizována dle Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro rok daný kalendářní rok ze strany Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a je nedílnou součástí Institucionálního rozvojového plánu Masarykovy univerzity. 

Ukončení soutěže FRMU - nový ročník interní soutěže FRMU pro rok 2021 vyhlášen nebude, ročníkem 2020 bude soutěž ukončena. V současné době probíhá příprava institucionálního plánu na rok 2021 i strategického plánu na roky 2022-2025. Finanční prostředky z těchto programů budou fakultám poskytnuty a forma je nyní předmětem diskuse na úrovni vedení univerzity v rámci této přípravy. Nový mechanismus financování fakultních a univerzitních rozvojových aktivit, který umožňují podmínky nového IRP a IP, by měl oproti FRMU být flexibilnější a méně formální.

Související informace:

Kontaktní osoby:

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na kontaktní osoby přímo na jednotlivých fakultách/HS.

Jejich seznam je uveden zde: Kontaktní osoby na fakultách/HS

 

DOMŮ

 


nahoru