| | | |


Kontaktní osoby na fakultách/HS

Právnická fakulta

Mgr. Ing. Jiří Jaroš, Jiri.Jaros@law.muni.cz, 549 49 1206

Lékařská fakulta

Ing. Jitka Blažková, blazkova@med.muni.cz, 549 49 8532

Přírodovědecká fakulta

Ing. Zdeňka Rašková, zdenar@sci.muni.cz, 549 49 6530

Filozofická fakulta

Mgr. Marie Skřivanová, skrivanova@phil.muni.cz, 549 49 1591

Pedagogická fakulta

Mgr. Jana Jančíková, jjancikova@ped.muni.cz, 549 49 3949

Ekonomicko-správní fakulta

Mgr. Bc. David Póč, david.poc@econ.muni.cz, 549 49 4492

Fakulta informatiky

Ing. Dana Komárková, dkomar@fi.muni.cz, 549 49 1806

Fakulta sociálních studií

Ing. Jitka Wolfová, wolfova@fss.muni.cz, 549 49 5787

Fakulta sportovních studií

Ing. Katarína Peterková, peterkova@fsps.muni.cz, 549 49 6259

Centrum jazykového vzdělávání (CJV)

Bc. Veronika Sellnerová, veronika.sellnerova@cjv.muni.cz, 549 49 6851

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky (Teiresiás)

Ing. Boris Janča, janca@teiresias.muni.cz, 549 49 1119

 

Koordinace a administrace soutěže na RMU:

Ing. Renata Danielová

Odbor pro rozvoj RMU

danielova@rect.muni.cz 


nahoru