| | | |


Kontaktní osoby na fakultách/HS

Právnická fakulta

Mgr. Ing. Jiří Jaroš, Jiri.Jaros@law.muni.cz, 549 49 1206

Lékařská fakulta

Ing. Jitka Blažková, blazkova@med.muni.cz, 549 49 8532

Přírodovědecká fakulta

Ing. Bc. Martin Hovorka, hovorka@sci.muni.cz, 549 49 1412

Filozofická fakulta

Mgr. Monika Kellnerová, kellnerova@phil.muni.cz, 549 49 5531

Pedagogická fakulta

Mgr. Jana Jančíková, jjancikova@ped.muni.cz, 549 49 3949

Ekonomicko-správní fakulta

Mgr. Anna Jančíková, anna.jancikova@econ.muni.cz, 549 49 4672

Fakulta informatiky

Ing. Dana Komárková, dkomar@fi.muni.cz, 549 49 1806

Fakulta sociálních studií

Ing. Jitka Wolfová, wolfova@fss.muni.cz, 549 49 5787

Fakulta sportovních studií

Ing. Alena Tělupilová, telupilova@fsps.muni.cz, 549 49 4039

Ing. Katarína Peterková, peterkova@fsps.muni.cz (od 1.11.2020)

Centrum jazykového vzdělávání (CJV)

MgA. Barbora Novotná, barbora.novotna@cjv.muni.cz, 549 49 3443

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky (Teiresiás)

Ing. Boris Janča, janca@teiresias.muni.cz, 549 49 1119

 

Koordinace a administrace soutěže na RMU:

Ing. Renata Danielová

Odbor pro rozvoj RMU

danielova@rect.muni.cz 


nahoru