| | | |


Interní soutěž FRMU 2020

Soutěž je organizována dle Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2019-2020 ze strany MŠMT. 

Tematické okruhy pro rok 2020:

A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů

B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Do soutěže mohou se svými projektovými záměry hlásit studenti, akademici i další zaměstnanci univerzity. 

Kontaktní osoby:

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na kontaktní osoby přímo na jednotlivých fakultách/HS.

Jejich jmenný seznam s kontaktními údaji je uveden zde: Kontaktní osoby na fakultách/HS


nahoru