| | | |


Detail Aktuality

Výsledky FRMU 2019

11.12.2018

Hodnotící komise jmenovaná rektorem Masarykovy univerzity rozhodla o výběru návrhů projektů podaných do Fondu rozvoje MU pro rok 2019.

Celkem bylo do soutěže přihlášeno 243 projektových záměrů z dvanácti fakult a hospodářských středisek univerzity s finančními požadavky v celkové výši 19.671 tis. Kč.

K realizaci bylo hodnotící komisí vybráno celkem 152 projektů (33 studentských a 119 zaměstnaneckých). Seznam podpořených projektů a informace pro řešitele naleznete zde.

Ing. Renata Danielová, 11.12.2018 12:52

nahoru