| | | |


Detail Aktuality

Úspěšné projekty FRMU 2018

03.06.2019

Podívejte se na vybrané úspěšné projekty FRMU, které byly na MU řešeny v roce 2018.

Dne 23. května 2019 se uskutečnilo setkání k závěrečnému zhodnocení projektů FRMU řešených na MU v roce 2018. Každá fakulta měla možnost zde představit jeden ze svých úspěšných projektů.

Setkání se zúčastnili nejen samotní řešitelé, kteří své projekty prezentovali, ale také zástupci vedení univerzity, příslušní proděkani, hodnotitelé projektů a koordinátoři FRMU z fakult a HS.

Celkem bylo takto představeno 11 velmi zajímavých projektů. Jednotlivé prezentace můžete shlédnout na níže uvedených odkazech. Zcela jistě budou dobrou inspirací pro všechny, kteří se k přípravě projektu teprve chystají.

Prezentovány byly tyto projekty:

Právnická fakulta

JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. - Verbatim divadlo pro právníky

Centrum jazykového vzdělávání

Mgr. Daniela Dvořáková a Mgr. Dita Trčková, Ph.D. - Využití simulační výuky a digitálních technologií k rozvoji komunikačních dovedností v angličtině u budoucích učitelů

Filozofická fakulta

Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar - Implementace překladů moderních děl do výuky latiny (studentský projekt)

Teiresiás

Mgr. Radek Pavlíček a PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. - Digitální design bez bariér

Přírodovědecká fakulta

Mgr. Mikoláš Jurda, Ph.D. - Tvorba výukové databázové aplikace pro zpracování kosterních nálezů

Lékařská fakulta

MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D. - Rozšíření multimediálních výukových aplikací

Fakulta sportovních studií

Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák - Inovace studijního oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek analýzou kožně galvanického odporu jako indikátoru stresu v sebeobranných modelových situacích (studentský projekt)

Fakulta informatiky

RNDr. Martin Ukrop - Inovace předmětu Teaching lab

Pedagogická fakulta

Mgr. Martina Jančová, Ph.D. - Příprava anglických kurzů Fundamentals of human anatomy and physiology 1 a Fundamentals of human anatomy and physiology 2 for humanists

Ekonomicko-správní fakulta

Ing. Dominika Tóthová - Modern approaches in teaching European Union and Law

Fakulta sociálních studií

Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. - Rozšíření nabídky statistických kurzů v doktorském studiu na katedře psychologie

 

Všem prezentujícím velmi děkujeme!

Ing. Renata Danielová, 03.06.2019 09:40

nahoru