| | | |


Detail Aktuality

Fondy EHP a Norska - výzva Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví

16.12.2019

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Norwegian Directorate for Cultural Heritage a Icelandic Centre for Research vyhlásilo 10. 12. 2019 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů zaměřených na obnovu a oživení českého kulturního dědictví.

Výzva je určena všem, kteří usilují o obnovu zapsaných kulturních památek a o jejich oživení. Cílem je podpořit takové projekty, které propojí ochranu a obnovu památky s moderním a inovativním způsobem využití, které bude trvale udržitelné a bude mít pozitivní dopad na rozvoj regionu a život místních obyvatel. 

Alokace výzvy: 482 252 918 Kč

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 31. 3. 2020 (12:00 hod)

Výtah nejdůležitějších informací o nastavení výzvy, zpracovaný OPR, si můžete stáhnout ZDE.

Všechny důležité informace o zaměření výzvy, oprávněnosti žadatelů i partnerů, oprávněných aktivitách a způsobu hodnocení, Pokyn pro žadatele s řadou příloh naleznete ZDE.

Seminář pro žadatele se uskuteční 15. 1. 2020 v Praze, zástupce OPR se semináře zúčastní a důležité informace případným zájemcům o grant zprostředkuje.

V případě dotazů k výzvě, jejímu nastavení a podmínkám můžete kontaktovat Ing. Terezu Šrámkovou, sramkova@rect.muni.cz 

 

Ing. Tereza Šrámková, 16.12.2019 15:13

nahoru