| | | |


Detail Aktuality

Změny v realizaci projektů FRMU 2020

14.05.2020

Administrace změn v projektech FRMU 2020.

Podrobné informace k administrativnímu postupu v případě potřeby provést změny v obsahové či rozpočtové části projektu FRMU naleznete v této prezentaci

Prosíme řešitele, aby se vždy obraceli nejprve na příslušnou kontaktní osobu na své fakultě/HS. V naprosté většině případů je rozhodování o změnách v projektu v kompetenci dané fakulty/HS a nikoli RMU.

Ing. Renata Danielová, 14.05.2020 15:40

nahoru