| | | |


Detail Aktuality

Úspěšné projekty FRMU 2020

08.04.2021

Příklady dobré praxe - prezentace vybraných úspěšně realizovaných projektů FRMU v roce 2020 na jednotlivých fakultách.

Letoší situace nám bohužel opět znemožnila zorganizovat tradiční závěrečné evaluační setkání k uplynulému ročníku interní soutěže Fondu rozvoje Masarykovy univerzity 2020.

Zapojené fakulty připravily alespoň prezentace toho nejzajímavějšího, co se v loňském roce z FRMU na jejich pracovištích podařio uskutečnit.

Prezentace všech těchto zajímavých projektů naleznete zde

Konkrétně se jedná o následující projekty:

 1. FSS - Vytvoření kurzu Concepts in International Relations, řešitel Mgr. Johan Bartoš
 2. FF - Gynekologie v antice, řešitel Mgr. Jana Steklá, Ph.D.
 3. FSpS- Inovace výuky předmětu Anatomie na Fakultě sportovních studií, řešitel Mgr. Marta Gimunová, Ph.D.
 4. LF - Movie Based e-Learning_Orthopaedics_level I, řešitel MUDr. Jan Kocanda
 5. PrF - Zpracování studijních podpor pro kurzy právní informatiky, řešitel JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.
 6. ESF - IT gramotnost ve výuce matematicko-statistických předmětů založených na práci s časovými řadami̶, řešitel Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D.
 7. FI - Inovace seminární výuky předmětu IB031 Úvod do strojového učení, řešitel RNDr. Jaroslav Čechák
 8. PdF - Inovace kurzu "Jak pracuje věda"​, řešitel RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.
 9. PdF - Letní historická praktika, řešitel Mgr. Lukáš Kratochvíl
 10. PdF - Vytvoření předmětu “The Burnout Syndrome - Prevention Methods in Practice”, řešitel Mgr. Miroslav Bielik, DiS., B.A.
 11. PřF - Vytvoření terénní laboratoře pro inovaci praktické výuky paleontologie, řešitel Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D.
 12. PřF - Online soubor případových studií pro inovaci výuky bioetiky na MU, řešitel RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D.
 13. PřF - Inovace výuky záznamu a analýzy digitálních dat v antropologii, řešitel Mgr. Mikoláš Jurda, Ph.D.
 14. PřF - Inovace a prostupnost předmětů s aspektem regionální politiky a regionálního rozvoje, řešitel RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.
 15. PřF - Inovace a podpora povinných a povinně volitelných předmětů nového studijního programu Ochrana přírody, řešitel doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
 16. PřF - Inovace výuky předmětu Bi5980 Statistické hodnocení biodiverzity, řešitel RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D.
 17. PřF - Rozšíření pokročilé praktické výuky Ústavu biochemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity o analýzu piva a vína pomocí kapilární elektroforézy ve spojení s netradičními detekčními technikami, řešitel Mgr. Andrea Celá, Ph.D.
Ing. Renata Danielová, 08.04.2021 08:28

nahoru