| | | |


Detail Aktuality

Vyhlášení CRP 2022

01.07.2021

Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2022.

Na webových stránkách MŠMT bylo zveřejněno Vyhlášení CRP 2022

Veškeré materiály naleznete na webu MŠMT zde.

Parametry Vyhlášení CRP 2022 jsou velmi podobné tomu loňskému, cíleno je na sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v ČR. Změny jsou v podporovaných tematických oblastech.  

Univerzita má opět možnost zapojit se:

  • nejvýše do pěti projektů (tzv. v limitu) - na projektu musí spolupracovat minimálně dvě vysoké školy a max. 17, výše podpory 0,5 – 15 mil. Kč na projekt;
  • dále do neomezeného počtu rozsáhlých projektů (tzv. 18+) - tyto projekty musí řešit nejméně 18 vysokých škol, výše podpory 5 – 25 mil. Kč.

Projekty se předkládají ministerstvu do 29. října 2021.

Postup koordinuje Odbor pro rozvoj RMU.

O tématech/projektech, které univerzita předkládá tzv. v limitu, rozhoduje vedení univerzity.

Projekty v režimu 18+ jsou otevřené všem zájemcům, vedení univerzity však musí být o jejich přípravě průběžně informováno a s jejich předložením musí souhlasit.

Máte-li téma, které by bylo možné v rámci CRP 2022 zpracovat, prosím, dejte nám váš předběžný zájem vědět co nejdříve - náměty budou sloužit jako podklad pro diskusi na úrovni vedení univerzity.

O postupu přípravy projektů na MU a termínech vás budeme informovat v návaznosti na rozhodnutí vedení univerzity. Sledujte naše stránky v sekci Centralizované rozvojové projekty

Ing. Renata Danielová, 01.07.2021 09:13

nahoru