| | | |


Detail Aktuality

Příprava projektů CRP 2022 na MU

20.07.2021

Informace k postupu přípravy projektů v rámci Vyhlášení CRP 2022 na půdě Masarykovy univerzity

Na základě Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2022 má Masarykova univerzita možnost zapojit se:

  1. nejvýše do pěti projektů (tzv. v limitu) - na projektu musí spolupracovat minimálně dvě vysoké školy a max. 17, výše podpory 0,5 – 15 mil. Kč na projekt;
  2. dále do neomezeného počtu rozsáhlých projektů (tzv. 18+) - tyto projekty musí řešit nejméně 18 vysokých škol, výše podpory 5 – 25 mil. Kč.

 

O tématech/projektech, které bude univerzita předkládat tzv. v limitu, rozhoduje již nyní vedení univerzity (koordinuje prorektor pro rozvoj doc. Polčák).

 

Projekty v režimu 18+ jsou otevřené všem zájemcům a vedení univerzity nebude omezovat počet podaných projektů za těchto podmínek:

  • Předložený projektový záměr by měl mířit na více hospodářských středisek;
  • Vedení MU bude prostřednictvím Odboru pro rozvoj průběžně informováno o všech připravovaných projektových záměrech a s jejich předložením na MŠMT musí souhlasit;
  • Sběr projektových záměrů probíhá průběžně s tím, že první kolo sběru proběhne k datu 31. srpna 2021 a druhé finální kolo k 28. září 2021. Po tomto datu již není možné projektový záměr akceptovat.  

 

Veškeré materiály k Vyhlášení CRP 2022 naleznete na webu MŠMT zde.

Projekty se předkládají ministerstvu do 29. října 2021.

Postup koordinuje Odbor pro rozvoj RMU.

 

Máte-li téma, které by bylo možné v rámci CRP 2022 zpracovat, prosím informujte nás co nejdříve.

Kontaktní osoba: Ing. Renata Danielová, danielova@rect.muni.cz  

Mgr. Marcela Vrchotová, 20.07.2021 10:32

nahoru